Hlavné menu

Areál netradičných športov (ANŠ)


PIVONKOVA UL., BRATISLAVA

 

ANŠ sa nachádza na Pivonkovej ulici, vedľa Základnej školy Nevädzová 2 a jeho správcom je od roku 2000 RŠK, p. o.. ANŠ je športový areál, v ktorom sa deti, mládež a dospelí môžu aktívne zapájať do aktivít v rôznych športoch a na jednotlivých športoviskách:
a) Veľká hala – hokejbal, in-line hokej (vybavená umelou plochou, mantinelmi, striedačkami, časomierou, trestnými lavicami, osvetlením)
b) Malá hala – florbal, futsal, hádzaná, bedminton (vybavená špeciálnym povrchom, mantinelmi, bránkami, časomierou, sieťami na bedminton, osvetlením)
c) Malé futbalové ihrisko s umelou trávou – futbal (vybavené umelou trávou vhodnou aj na kopačky, bránkami, mantinelmi, striedačkami, umelým osvetlením)
d) Antukové tenisové kurty – tenis (vybavené antukou a čiarami)
e) Ihrisko s povrchom MONDO – viacúčelové ihrisko

Areál okrem jednotlivých športovísk ponúka aj šatňové a sociálne priestory, bufet alebo možnosť požičania športového materiálu. Všetky ihriská sa nachádzajú v jednom komplexe, o ktorý sa starajú správcovia areálu. Areál je možné, okrem športovania, využiť aj na iné spoločenské aktivity, krúžkovú činnosť. V ANŠ sú organizované rôzne športovo – spoločenské podujatia určené všetkým vekovým skupinám obyvateľov MČ Bratislava-Ružinov. Deti základnej školy Nevädzová 2 majú prístup do areálu v čase vyučovania, od 08,00 hod do 16,00 hod, počas hodín telesnej výchovy, resp. v rámci pobytu v školskej družine.
Počas letných mesiacov je areál využívaný aj pre organizovanie denných športových pobytov pre prázdninujúce deti školského veku – Ružinovské športové prázdniny.

Hlavnou činnosťou RŠK, p. o.  v priestoroch areálu je však organizovanie dlhodobých športových aktivít, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k potrebe zdravého životného štýlu prostredníctvom zapájania sa do nich. V rámci tejto činnosti sú organizované rôzne športové krúžky, kurzy pohybovej výchovy denné pobyty.

V hodinách mimo organizovaných aktivít môžu športoviská využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe dlhodobých objednávok alebo jednorazových objednávok. Služby v areáli sú účtované na základe cenníka strediska ANŠ.
I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ANŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. V objednávke je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ANŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.

 

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok     10:00 – 22:00 hod.

Sobota – Nedeľa        08:00 – 20:00 hod.

Vedúci strediska:
Bc. Ivan ŠIRILLA

GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu:
Peter Špaček, Dávid Svoboda, Vladimír Dzadík, Marián Hurtoň

GSM: +421 907 341 144