Dôležitý prehľad zmien:

Najdôležitejšie zmeny platné od 20. marca 2021

  • do zoznamu čakateľov na termín očkovania sa môžu už prihlásiť aj osoby s vekom nad 55 rokov s očkovacou vakcínou AstraZeneca,
  • predlžuje sa núdzový stav o 40 dní (do 28. apríla),
  • v platnosti ostáva nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
  • ruší sa výnimka zo zákazu vychádzania za účelom rekreácie v zahraničí.

Najdôležitejšie zmeny platné od 22. marca 2021

  • povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk,
  • spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá a nápoje so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom,
  • okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú otvorené aj prevádzky iných finančných služieb,
  • po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. Aj tieto osoby musia nastúpiť do povinnej 14 dňovej karantény.

Všetky aktuálne opatrenia: Koronavírus a Slovensko (gov.sk)