Druhý prázdninový mesiac nám začal. Program augusta je vyplnený denným športovým táborom.

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Ružinovské športové prázdniny 2022

  • Dátum: 8. – 12.8.2022
  • Čas: 07:30 – 16:30 hod.
  • Miesto: Areál netradičných športov
  • Program: športové aktivity, kúpalisko, výlety
  • Denný športový tábor pre deti vo veku od 7 do 14 rokov