Project Description

Škôlka lyžovania

RŠK, p. o. pripravuje v zimných mesiacoch lyžiarske kurzy pre materské školy. Prekrásne prostredie, profesionálni tréneri a program pozostávajúci nie len z lyžiarskeho drilu, ale aj zábavy a relaxu. Detičky sa naučia základom techniky lyžovania, tí pokročilejší sa zdokonalia a posunú svoje lyžiarske umenie ďalej.

Škôlka lyžovania v školskom roku 2019/2020:

I. Turnus (08.01. – 13.01.2020)

 • stredisko: Selce (penzión Čachovo **)
 • počet zúčastnených detí: 40
 • zapojené materské školy: MŠ Šťastná, ET Haburská 6
 • Fotoalbum – I. turnus

II. Turnus (13.01. – 18.01.2020)

 • stredisko: Selce (penzión Čachovo **)
 • počet zúčastnených detí: 32
 • zapojené materské školy: MŠ Stálicová
 • Fotoalbum – II. turnus

III. Turnus (14.01. – 19.01.2020)

 • stredisko: Látky (hotel Zerrenpach ***)
 • počet zúčastnených detí: 54
 • zapojené materské školy: MŠ Exnárova, MŠ Bancíkovej
 • Fotoalbum – III. turnus

Organizácia, administrácia a vedenie kurzu:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk