Mesiac máj je tu a s ním ďalšie aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o.. Okrem dlhodobých aktivít, akými sú krúžky florbalu a futbalu, pridávame nový krúžok FRISBEE a štartujeme s populárnym projektom MINIOLYMPIÁDY pre materské školy. V druhej polovici mája pripravujeme jednorázové podujatie pod názvom „Víkend olympijských športov“.

Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

Víkend olympijských športov

 • Dátum: 5. – 21.5.2022
 • Čas: 9:00 – 17:00 hod.
 • Miesto: Areál hier Radosť Štrkovec
 • športové dopoludnie v turnajoch medzi školami a verejnosťou. Ukážky tréningov, súťaže pre deti.

 Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok

 • pre deti od 6 do 15 rokov
 • utorok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok 16:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok

 • pre deti od 6 do 15 rokov
 • streda 16:00 – 17:00 hod., Areál netradičných športov

piatok              16:00 – 17:00 hod., Areál netradičných športov

 Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Škôlka plávania – I. TURNUS (termín: 5.4. – 5.5.2022)

 • utorok 09:00 – 11:15 hod., Plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09:00 – 11:15 hod., Plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Stálicová, Haburská 6, Západná

Škôlka plávania – II. TURNUS (termín: 10.5. – 2.6.2022)

 • utorok 09:00 – 11:15 hod., Plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09:00 – 11:15 hod., Plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Šťastná, Prešovská, Piesočná, Tekovská

Miniolympiáda 2022

 • každý deň 08:30 – 11:00 hod., v priestoroch materských škôl
 • rôzne športové disciplíny pre škôlkarov