Všetky voľné miesta v nadczádzajúcich turnusoch sú plne obsadené a teda už nie je možné prihlasovať sa.

Prehľad voľných miest v jednotlivých turnusoch:

Termíny a obsadenosť turnusov k dňu 8.7.2021 (o 18:00 hod.) :
II. Turnus  = 12.07. – 16.07.2021                              40 / 40 – PLNE OBSADENÝ
III. Turnus = 19.07. – 23.07.2021                              40 / 40 – PLNE OBSADENÝ
IV. Turnus  = 26.07. – 30.07.2021                             40 / 40 – PLNE OBSADENÝ
V. Turnus   = 02.08. – 06.08.2021                             40 / 40 – PLNE OBSADENÝ
VI. Turnus  = 09.08. – 13.08.2021                             40 / 40 – PLNE OBSADENÝ

Administrácia a informácie, hlavný vedúci:
Ing. Andrej PUSTAY
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: prazdniny@rskruzinov.sk