Rok 2021 s RŠK, p. o.

Rok 2021 nebol opäť ľahký. Opatrenia spojené s covid-19 výrazným ...