Ružinovské športové prázdniny

Prihlasovanie sa na denné tábory bolo SPUSTENÉ 2.5.2024 od 7:45 hod. !!!

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú neodmysliteľnou súčasťou RŠK, p. o., ktoré ich organizuje každé leto. RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú určené pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. V dennom tábore deti zažijú veľa zábavy, športových aktivít, výletov, ale spoznajú aj nových kamarátov. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov, pričom o zábavu a program sa postarajú skúsení animátori.

 • Dátum: 1.7. – 9.8.2024
 • KEDY: Pondelok – Piatok 
 • O KOĽKEJ: 07:30 – 16:30 hod.
 • KDE: Areál netradičných športov, Pivonková ul.
 • PODMIENKY ÚČASTI: vyplnená prihláška a GDPR, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, zaplatený poplatok
 • ZA KOĽKO: 95 EUR

Cena zahŕňa: dennú stravu (obed, desiata a olovrant) a pitný režim, animačný program a atrakcie, športové aktivity, výlet (vstupné, doprava), táborovú čiapku a náramok, fotky na stiahnutie

 • NA STIAHNUTIE: RŠP 2024 – Prihláška a GDPR.pdf (k dispozícii od 2.5.2024)

  • Vyplnenú Prihlášku s GDPR (údaje vyplňte priamo v prihláške) pošlite na prazdniny@rskruzinov.sk
  • Vyhlásenie o zdravotnom stave je nutné doniesť v deň nástupu do denného tábora
  • Kapacita denného tábora je OBMEDZENÁ (45 detí)
  • Prihlášky sú potvrdené na základe prijatých emailov a potvrdenie o prijatí do denného tábora dostanete do 3 pracovných dní
  • Prihlášky poslané pred termínom spustenia prihlasovania nebudú akceptované
  • Informácie o úhrade poplatku Vám budú zaslané v Potvrdzujúcom emaile !!!
Termíny a obsadenosť turnusov (aktualizované 19.6.2024 o 16:00 hod.):
I. Turnus           01.07. – 04.07.2024          33 / 45          Týždenný program – I. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)
II. Turnus          08.07. – 12.07.2024          45 / 45          Týždenný program – II. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)
III. Turnus         15.07. – 19.07.2024          45 / 45          Týždenný program – III. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)
IV. Turnus         22.07. – 26.07.2024          45 / 45          Týždenný program – IV. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)
V. Turnus          29.07. – 02.08.2024          45 / 45          Týždenný program – V. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)
VI. Turnus         05.08. – 09.08.2024          45 / 45          Týždenný program – VI. turnus.pdf (momentálne nie je k dispozícii)


POZNÁMKA
: Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť program v závislosti od nečakaných okolností. O zmene programu je však povinný informovať rodičov vopred.


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

1, Kde je „základňa“ denného tábora?
V Areáli netradičných športov, Pivonková ul., nachádzajúci sa medzi ZŠ Nevädzová 2 a MŠ Pivonková. Šatne sa nachádzajú v unimobunkách pri hlavnom vstupe.
2, Čo si má priniesť dieťa so sebou?
Dieťa by malo prísť oblečené v športových veciach a mať stále so sebou ruksak, fľašu na vodu, náhradné oblečenie, halovú obuv bez čiernej podrážky a šiltovku (prípadne klobúk/šatku). V prípade aktivity na kúpalisku, zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa malo so sebou kompletné vybavenie pre takúto aktivitu (plavky, uterák a krém na opaľovanie). O návšteve kúpaliska bude organizátor informovať deň vopred. V prípade zlého počasia treba pribaliť pršiplášť alebo dáždnik. Organizátor neodporúča deťom nosiť so sebou cenné predmety, resp. hodnotnejší športový výstroj. Za ich poškodenie, krádež alebo stratu organizátor nezodpovedá.
3, Aké doklady treba doniesť v deň nástupu?
Vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár).
4, Ako je to so stravou a čo ak má dieťa špeciálnu diétu alebo potravinovú intoleranciu?
V cene tábora je zahrnutá strava 3 x denne (obed, desiata a olovrant) a pitný režim (voda alebo sirupová voda). Zákonný zástupca dieťaťa je POVINNÝ informovať organizátora o prípadných stravovacích obmedzeniach dieťaťa ich vyznačením v prihláške (bezlepková, bezlaktózová, histamínová strava či iné alergie). V prípade náročnejšieho stravovacieho obmedzenia sa organizátor dohodne so zákonnými zástupcami na konkrétnom jedálničku, poprípade si dieťa čiastočne prinesie vlastné diétne jedlo.
5, Kedy môžem dieťa priniesť a vyzdvihnúť? Je možné nahlásiť aj skorší odchod dieťaťa?
Príchod dieťaťa do tábora je možný v čase od 7:30 do 8:30 hod. a Odchod dieťaťa je možný v čase od 15:30 do 16:30 hod. na dohodnutom mieste („základňa“). Počas celodenného výletu môže nastať situácia, že sa vrátime z výletu neskôr, o čom Vás však organizátor bude informovať SMS správou. Jednorazový skorší odchod dieťaťa domov je nutné nahlásiť vopred hlavnému vedúcemu. Čas odchodu dieťaťa, ktoré pôjde samostatne je nutné vyznačiť v prihláške.
6, Aký budú mať deti program?
Program sa vždy prispôsobuje počasiu ako aj fyzickému stavu detí. Predpokladaný týždenný program bude zasielaný emailom a taktiež bude vyvesený na nástenke v šatni. Na prípadné bližšie informácie Vám rád odpovie hlavný vedúci.
7, Ako je možné uhradiť poplatok?
Poplatok je možné uhradiť až po prijatí potvrdzujúceho emailu od organizátora. Poplatok je nutné uhradiť bezhotovostne a to formou bankového prevodu alebo vkladom na bankový účet. Ako variabilný symbol /VS/ uvádzajte číslo podľa turnusu. V správe pre adresáta uveďte meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu.
8, Je možné využiť rekreačný poukaz?
V súvislosti s využívaním rekreačných poukazov alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa Vám organizátor vie na základe vyznačenia v prihláške, vystaviť potvrdenie o absolvovaní denného tábora. Vystavenie potvrdenia bude uskutočnené až po absolvovaní všetkých denných táborov (po 9.8.2024). V prihláške treba uviesť údaje o žiadateľovi (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska), údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia) a o termínoch, ktoré dieťa navštívilo.
9, Čo keď dieťa nemôže nastúpiť do denného tábora?
Ak dieťa nemôže z akýchkoľvek dôvodov nastúpiť do denného tábora je zákonný zástupca POVINNÝ nahlásiť neúčasť dieťaťa v dennom tábore najneskôr do 8:30 hod. na tel. č. 0908 730 425.
10, Kedy môžem žiadať o vrátenie poplatku?
Žiadosť o vrátenie poplatku je možné v dvoch prípadoch. Prvým prípadom je, ak dieťa vôbec nenastúpilo do denného tábora, do ktorého bolo prihlásené. V tomto prípade sa vracia celý poplatok. Druhým prípadom je, ak sa dieťa počas pobytu v dennom tábore zraní a nebude môcť v ňom pokračovať. V tomto prípade sa bude vracať alikvotná čiastka poplatku (80 % poplatku) z neabsolvovaných dní v dennom tábore. Žiadosť o vrátenie poplatku môže zákonný zástupca dieťaťa POSLAŤ organizátorovi písomne, buď emailom na adrese prazdniny@rskruzinov.sk alebo poštou zaslaním na adresu RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava. Písomná žiadosť zákonného zástupcu musí obsahovať údaje o žiadateľovi (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska), údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia), termín, ktoré dieťa neabsolvovalo a číslo účtu vo formáte IBAN. Žiadosť je nutné odoslať maximálne do 5 pracovných dní po skončení turnusu.
11, Kto bude dohliadať na moje dieťa?
O deti sa starajú animátori, ktorí zabezpečujú animačný program ako aj športové aktivity. V záujme bezpečnosti a dodržiavania programu, organizátor zabezpečuje, aby na maximálne 10 detí, bol 1 animátor. Na chod denného tábora dohliada hlavný vedúci.

Organizácia a administratíva:
Ing. Andrej PUSTAY
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: prazdniny@rskruzinov.sk