Ružinovské športové prázdniny

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú neodmysliteľnou súčasťou RŠK, p. o., ktorá ich robí každé leto. RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY sú určené pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. V dennom tábore deti zažijú veľa zábavy, športových aktivít, výletov, ale spoznajú aj nových kamarátov. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov, pričom o zábavu a program sa postarajú skúsení animátori.

  • Dátum: 
  • KEDY: Pondelok – Piatok 
  • O KOĽKEJ: 07:30 – 16:30 hod.
  • KDE: Areál hier Radosť Štrkovec, Bajkalská ul.(pri beachvolejbalovom ihrisku)
  • PODMIENKY ÚČASTI: vyplnená prihláška a GDPR, vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, zaplatený poplatok (doklad o úhrade), prefotená kartička poistenca
  • ZA KOĽKO:  / turnus

Cena zahŕňa: stravu 2x denne (obed, desiata/olovrant) a pitný režim, animačný program a atrakcie, športové aktivity, výlet (vstupné, doprava), táborové tričko a náramok, fotky na stiahnutie

  • NA STIAHNUTIE: 

Vyplnenú prihlášku a GDPR posielajte na prázdniny@rskruzinov.sk. Vyhlásenie o zdravotnom stave je nutné doniesť v deň nástupu do denného tábora.

  • POPLATOK JE NUTNÉ ZAPLATIŤ AŽ PO POTVRDENÍ PRIHLÁŠKY !!!
Termíny a obsadenosť turnusov:
I. Turnus   
II. Turnus
III. Turnus
IV. Turnus
V. Turnus
VI. Turnus

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

1, Kde je „základňa“ denného tábora?
V Areáli hier Radosť Štrkovec. Šatne sa nachádzajú v budove medzi beachvolejbalovým ihriskom a detskými preliezkami.
2, Čo si má priniesť dieťa so sebou?
Dieťa by malo prísť oblečené v športových veciach a mať stále so sebou rúško, ruksak, fľašu na vodu, náhradné oblečenie, tenisky na prezutie a šiltovku (čiapka/šatka). V prípade, že sa ide na kúpalisko, je nutné si pribaliť plavky, uterák a krém na opaľovanie. V prípade zlého počasia treba pribaliť pršiplášť alebo dáždnik. Neodporúčame deťom brať si so sebou cenné predmety a hodnotnejší športový výstroj. Za ich poškodenie prípadne stratu nezodpovedáme a škoda nebude uhradená.
3, Aké doklady treba doniesť v deň nástupu?
Vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár), prefotený preukaz poistenca a doklad o úhrade.
4, Ako je to so stravou a čo ak má dieťa špeciálnu diétu alebo potravinovú intoleranciu?
V cene tábora je zahrnutá strava 2x denne (obed, desiata/olovrant) a pitný režim (voda, sirupová voda). V prípade bezlepkovej, bezlaktózovej, histamínovej či inej alergie, uveďte tento fakt do prihlášky a stravu pre Vaše dieťa zabezpečíme podľa druhu alergie, ktorá mu bola diagnostikovaná. V prípade náročnejšieho stravovacieho obmedzenia sa dohodneme s rodičmi na konkrétnom jedálničku, poprípade si dieťa čiastočne prinesie vlastné diétne jedlo. Na dodržiavanie stravy dohliada náš zdravotník.
5, Kedy môžem dieťa priniesť a vyzdvihnúť? Je možné nahlásiť aj skorší odchod dieťaťa?
Deti je potrebné priniesť medzi 7:30 – 8:15 hod. a vyzdvihnúť od 15:45 do 16:30 hod. na dohodnutom mieste („základňa“). Počas celodenného výletu môže nastať situácia, že sa vrátime z výletu neskôr, o čom Vás však budeme informovať SMS-kou. Skorší odchod dieťaťa domov je nutné nahlásiť deň vopred hlavnému vedúcemu.
6, Aký budú mať deti program?
Program sa vždy prispôsobuje počasiu ako aj fyzickému stavu detí. Predpokladaný denný program bude vyvesený na nástenke v šatni a na bližšie informácie Vám odpovie náš hlavný vedúci.
7, Ako je možné uhradiť poplatok?
Poplatok je možné uhradiť až po prijatí potvrdzujúceho emailu od organizátora. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. Ako variabilný symbol /VS/ uvádzajte číslo podľa turnusu. V správe pre adresáta uveďte meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu.
8, Je možné využiť rekreačný poukaz?
V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa Vám vieme na vyžiadanie (emailom) vystaviť potvrdenie o absolvovaní tábora. Potvrdenie sa vystavuje až po absolvovaní denného tábora a vyžiadať sa dá do 5 pracovných dní od skončenia daného denného tábora.
9, Čo keď dieťa nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov?
Ak dieťa nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov, ktoré treba dokladovať lekárskym potvrdením, a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maximálne do 5 dní pracovných dní po skončení turnusu, organizátor si vyhradzuje právo vrátiť 80 % sumy poplatku za neabsolvované dni. Storno poplatku slúži na zaplatenie nevyhnutných nákladov. Neúčasť je nutné nahlásiť najneskôr do 8:00 hod. na telefónnom čísle 0908 730 425.
10, Kto bude dohliadať na moje dieťa?
O deti sa starajú naši animátori, ktorí zabezpečujú animačný program ako aj športové aktivity. V záujme bezpečnosti a dodržiavania programu zabezpečujeme, aby na maximálne 10 detí bol 1 animátor. Na chod denného tábora dohliada hlavný vedúci.

Administrácia a informácie, hlavný vedúci:
Ing. Andrej PUSTAY
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: prazdniny@rskruzinov.sk