Rozpis využitia areálu ŠH Trnávka

Vážení priatelia,

oznamujeme všetkým užívateľom športovísk ŠH TRNÁVKA, resp. záujemcom o ich užívanie že:

„Dňom 25.11.2021 prerušujeme dočasne do odvolania – na základe Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva c. 261, 262, 263, 264 zverejnených vo Vestníku vlády SR dňa 24.11.2021 – poskytovanie služieb spojených s užívaním športovísk a príslušenstva ŠH TRNÁVKA, Vietnamská ul..“

V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme o ďalšom postupe informovať.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím