Naše kontakty

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO : 36 066 257, DIČ : 2021493408,
e-mail : info@rskruzinov.sk, www.rskruzinov.sk
IBAN: SK9256000000003751843002  SWIFT: KOMASK2X

Stredisko – Riaditeľstvo RŠK, p. o.
Ružinovská 4, 821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 436 403 35

Ing. Ľubomír Lenár – riaditeľ
GSM: +421 911 704 749
e-mail: lubomir.lenar@rskruzinov.sk

Elvíra Olleová – samostatný odborný ekonóm a vedúca strediska
GSM: +421 917 688 438
e-mail: elvira.olleova@rskruzinov.sk

Mgr. Mariana Lasicová – samostatný odborný referent pre mzdy a personalistiku
GSM: +421 903 856 090
e-mail: mariana.lasicova@rskruzinov.sk

Ing. Andrej Pustay – samostatný odborný referent pre krúžkovú a športovú činnosť
GSM: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk

Stredisko – Zimný štadión Vladimíra Dzurillu s prístavbou (ZŠVDZ)
Ružinovská 4, 821 01 Bratislava
Informátor (denne v čase 06:00 – 22:00)
GSM: +421 917 688 525

Mgr. Ľubomír Sloboda vedúci strediska
GSM: +421 905 858 014
e-mail: lubomir.sloboda@rskruzinov.sk

Stredisko – Areál netradičných športov (ANŠ)
Pivonková, 821 01 Bratislava
Správca (pracovné dni v čase 10:00 – 22:00, víkend v čase 08:00 – 20:00)
GSM: +421 907 341 144

Mgr. Ivan Širilla – vedúci strediska
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Stredisko – Areál hier Radosť Štrkovec a športové areály ZŠ (AHRŠ)
Bajkalská, 821 03 Bratislava
Správca (denne v čase 08:00 – 17:00)
GSM: +421 907 453 336

Mgr. Ivan Širilla – vedúci strediska
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Stredisko – ŠH TRNÁVKA (ŠHT)
Vietnamská 21/A, 825 01 Bratislava

JUDr. Pavol Červenák – vedúci strediska
GSM: +421 915 746 209
e-mail: pavol.cervenak@rskruzinov.sk