RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)

Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO : 36 066 257, DIČ : 2021493408,
e-mail : info@rskruzinov.sk, www.rskruzinov.sk
IBAN: SK9256000000003751843002  SWIFT: KOMASK2X


Stredisko – Riaditeľstvo RŠK, p. o.

Ing. Andrea Lengyelová – sekretariát
Ružinovská 4, 821 01 Bratislava (budova Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu)
telefón: +421 2 436 403 35 (v čase od 7:00 – 15:00 v pracovných dňoch)
e-mail: sekretariat@rskruzinov.sk

Ing. Bc. Peter Kulacs – poverený riadením, manažér so zodpovednosťou za ekonomiku, mzdy a personalistiku
e-mail: riaditel@rskruzinov.sk
Mgr.Ivan Širilla – manažér so zodpovednosťou za technickú prevádzku a činnosti
e-mail: zsvdz@rskruzinov.sk
Elvíra Olleová – samostatný odborný ekonóm a vedúca strediska
e-mail: elvira.olleova@rskruzinov.sk;ekonom@rskruzinov.sk
Mgr. Mariana Lasicová – samostatný odborný referent pre mzdy a personalistiku
e-mail: mariana.lasicova@rskruzinov.sk
Ing. Andrej Pustay – metodik pre krúžkovú a športovú činnosť
e-mail: cinnost@rskruzinov.sk

Stredisko – Zimný štadión Vladimíra Dzurillu s prístavbou (ZŠVDZ)

Ružinovská 4, 821 01 Bratislava
Informátor (denne v čase 06:00 – 22:00)
GSM: +421 917 688 525
e-mail: zsvdz@rskruzinov.sk

Stredisko – Areál netradičných športov (ANŠ)

Pivonková, 821 01 Bratislava
Správca (pracovné dni v čase 14:00 – 22:00, víkend v čase 08:00 – 20:00)
GSM: +421 907 341 144
e-mail: ans@rskruzinov.sk

Stredisko – Areál hier Radosť Štrkovec a športové areály ZŠ (AHRŠ)

Bajkalská, 821 03 Bratislava
Správca (pracovné dni v čase 08:00 – 16:00)
GSM: +421 907 453 336
e-mail: info@rskruzinov.sk

Stredisko – ŠH TRNÁVKA (ŠH TRNÁVKA)

Vietnamská 21/A, 825 01 Bratislava
Správca (denne v čase 08:00 – 22:00)
GSM: +421 915 746209
e-mail: sht@rskruzinov.sk