Výzvy

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zverejňuje dňa 09.06.2021 túto Výzvu (zobrazenie po kliknutí na nadpis):

VÝZVA NA PREKLADANIE PONÚK LED OSVETLENIA PRE ZIMNÝ ŠTADIÓN VLADIMÍRA DZURILLU

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zverejňuje dňa 28.02.2022 toto Oznámenie o otváraní a vyhodnotení ponúk (zobrazenie po kliknutí na nadpis):

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK „Rekonštrukcia výbojkového osvetlenia na LED technológiu s reguláciou intenzity – Zimný štadión Vladimíra Dzurillu“