Výzvy

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. v súčasnosti nepredkladá žiadne výzvy.