RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. spravuje  ŠKOLSKÉ AREÁLY pri ZŠ:

  1. Kulíškova
  2. Medzilaborecká
  3. Nevädzová
  4. Ružová dolina
  5. Vrútocká

Upozornenie: RŠK, p. o. nezodpovedá za prevádzku školských areálov. Akékoľvek otázky k prenájmom, otváracím hodinám, alebo iné otázky týkajúce sa športovania v týchto areáloch, adresujte priamo konkrétnej škole.