Športový areál ZŠ Nevädzová

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2013 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:
• tartanová bežecká dráha (1. dráha = 335 m, 4. dráha = 358 m)
• doskočisko na skok do diaľky
• futbalové ihrisko
• dm športová zóna (prvky na rozcvičovanie)

Management:
Mgr. Ivan ŠIRILLA – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
Telefón: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu:
Imrich Maticsek, Miroslav Horyl, Marián Hurtoň
Telefón: +421 907 341 144

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím