Športový areál ZŠ Nevädzová

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2013 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:
• tartanová bežecká dráha (1. dráha = 335 m, 4. dráha = 358 m)
• doskočisko na skok do diaľky
• futbalové ihrisko
• dm športová zóna (prvky na rozcvičovanie)

Kontakt na školu:

skola@zsnevadzova.sk

+421 2/432 931 65