Športový areál ZŠ Medzilaborecká

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:
• tartanová bežecká dráha
• doskočisko na skok do diaľky
• multifunkčné ihrisko

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY

Management:
Mgr. Ivan ŠIRILLA– zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
Telefón: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správca areálu:
Ľubomír Staš, Peter Soóky

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím