O nás

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. („RŠK“) je príspevková organizácia zriadená v roku 2000 zriaďovateľom na plnenie verejnoprospešných úloh Mestskej časti Bratislava – Ružinov v oblasti telovýchovy, športu a rekreačných činností. RŠK napomáha rozvoju telovýchovy, športu a rekreačných činností medzi občanmi Mestskej časti Bratislava – Ružinov, vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a tým napomáha k odstraňovaniu negatívnych spoločenských javov. Podľa záujmov a potrieb občanov Mestskej časti Bratislava – Ružinov RŠK zabezpečuje a realizuje rôzne formy vzdelávacích tvorivých aktivít a vytvára podmienky pre šírenie športu a kultúry.

Identifikácia organizácie

názov organizácie:      RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)
sídlo:                              Mierová 21, 827 05 Bratislava
sekretariát:              budova Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4
identifikačné číslo:      36066257
dátum zriadenia:         28.marca 2000
forma hospodárenia:  príspevková organizácia
zriaďovateľ                   Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO: 00603155, Mierová 21, 827 05 Bratislava

RŠK, p. o.  okrem správy zverených športových areálov, pripravuje a organizuje v spolupráci s MČ Bratislava – Ružinov a v spolupráci s Cultusom, a. s. športové a spoločenské podujatia zamerané najmä na deti a mládež.

Neustále vytvárame nové aktivity, čím sa snažíme zaujať a priviesť deti, mládež, ale aj širokú verejnosť k športu prostredníctvom zábavy a relaxu.

Areály, ktoré má RŠK v správe – Areál netradičných športov, Zimný štadión V. Dzurillu a prístavby a Areál hier Radosť Štrkovec.

Areály, ktoré RŠK prevádzkuje – Športové areály na ZŠ Nevädzová, Medzilaborecká, Vrútocká, Kulíškova a Ružová dolina.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím