O nás

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) je príspevková organizácia zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 239/IX/2000 zo dňa 28.03.2000 na plnenie verejnoprospešných úloh mestskej časti Bratislava–Ružinov v oblasti telovýchovy, športu a rekreačných činností. RŠK, p. o. napomáha rozvoju telovýchovy, športu a rekreačných činností medzi občanmi mestskej časti Bratislava–Ružinov, vytvára podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a tým napomáha k odstraňovaniu negatívnych spoločenských javov. RŠK , p. o. podľa záujmov a potrieb občanov mestskej časti Bratislava–Ružinov zabezpečuje a realizuje rôzne formy vzdelávacích tvorivých aktivít a vytvára podmienky pre šírenie športu a kultúry.

Identifikácia organizácie

názov organizácie:      RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.)
sídlo:                              Mierová 21, 827 05 Bratislava
identifikačné číslo:      36066257
dátum zriadenia:         28.marca 2000
forma hospodárenia:  príspevková organizácia
zriaďovateľ                   Mestská časť Bratislava – Ružinov, IČO: 00603155, Mierová 21, 827 05 Bratislava
sekretariát:                  budova Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, 821 02 Bratislava, pondelok – piatok v čase 07:00 – 15:00 hod

Neustále vytvárame nové aktivity, čím sa snažíme zaujať a priviesť deti, mládež, ale aj širokú verejnosť k športu prostredníctvom zábavy a relaxu.

RŠK, p. o. má v správe tieto NAŠE AREÁLY:

  1. Zimný štadión Vladimíra Dzurillu (zahŕňajúci dve ľadové plochy určené pre korčuliarov a jednu ľadovú plochu určenú pre curling)
  2. Areál netradičných športov (zahŕňajúci veľkú halu určenú na hokejbal a in-line, malú halu určenú na bedminton, hádzanú, florbal, futsal, ihrisko s umelou trávou určené predovšetkým na futbal, dva antukové tenisové kurty)
  3. Areál hier Radosť Štrkovec (zahŕňajúci detské ihrisko s ťavou, amfiteáter, pieskové ihrisko určené prednostne pre plážový volejbal, oddychovú zónu)
  4. ŠH TRNÁVKA (zahŕňajúci tri antukové tenisové kurty, športovú halu, ktorej súčasťou sú aj dve sqoash ihriská, miestnosť určená pre pohybové aktivity, miestnosť určená pre stolný tenis)

RŠK, p. o. má okrem toho v správe aj ŠKOLSKÉ AREÁLY pri ZŠ:

  1. Kulíškova
  2. Medzilaborecká
  3. Nevädzová
  4. Ružová dolina
  5. Vrútocká
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím