Prevádzkové hodiny / Hodiny pre športovú činnosť:

  • počas letnej prevádzky, od 01.05. do 31.10.
   pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / tenis: 09:00 – 21:30 hod, ostatné športové činnosti: 08:00 – 21:30 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 30.04.
   pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / 08:00 – 21:30 hod
   p

Vedúci strediska:
JUDr. Pavol Červenák
GSM: +421 915 746 209
e-mail: pavol.cervenak@rskruzinov.sk

Správcovia areálu v čase 07:00 – 22:00 hod:
Michal Kováč, Marek Trifkovič
Telefón: +421 915 746 209

p

Športový areál na Vietnamskej 21/A (v minulosti verejnosti známy ako Tenis Club Trnávka) bol RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o . zverený do správy rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v decembri 2020. Od začiatku roka 2021 dochádzalo k postupnému preberaniu celého areálu od predchádzajúceho nájomcu, vysporiadaniu vzťahov s dodávateľmi energií a následnej revitalizácii areálu.
Športový areál, dnes označovaný ako ŠH TRNÁVKA, disponuje troma vonkajšími antukovými tenisovými ihriskami a športovou halou, ktorá ponúka priestory na basketbal, squash, bedminton, stolný tenis a posilňovanie. V hale je okrem toho k dispozícii cvičebná miestnosť vybavená dvomi stenami so zrkadlami, kde je možnosť cvičenia v malých skupinách. Občerstvenie je možné prostredníctvom predajných automatov priestoroch recepcie.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím