Prevádzkové hodiny / Hodiny pre športovú činnosť:

  • počas letnej prevádzky, od 01.05. do 31.10.
   pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / tenis: 09:00 – 20:00 hod, ostatné športové činnosti: 08:00 – 21:30 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 30.04.
   pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / 08:00 – 21:30 hod
   p

Vedúci strediska:
JUDr. Pavol Červenák
GSM: +421 915 746 209
e-mail: pavol.cervenak@rskruzinov.sk

Správcovia areálu v čase 07:00 – 22:00 hod:
Michal Kováč, Michal Kováč ml.
Telefón: +421 915 746 209

p

Športový areál na Vietnamskej 21/A (v minulosti verejnosti známy ako Tenis Club Trnávka) bol RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o . zverený do správy rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v decembri 2020. Od začiatku roka 2021 dochádzalo k postupnému preberaniu celého areálu od predchádzajúceho nájomcu, vysporiadaniu vzťahov s dodávateľmi energií a následnej revitalizácii areálu.
Športový areál, dnes označovaný ako ŠH TRNÁVKA, disponuje troma vonkajšími antukovými tenisovými ihriskami a športovou halou, ktorá ponúka priestory na basketbal, squash, stolný tenis a posilňovanie. V hale je okrem toho k dispozícii cvičebná miestnosť vybavená dvomi stenami so zrkadlami, kde je možnosť cvičenia v malých skupinách. Občerstvenie je možné prostredníctvom predajných automatov priestoroch recepcie.