ŠH TRNÁVKA

Športový areál na Vietnamskej 21/A, v minulosti verejnosti známy ako Tenis Club Trnávka bol RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o . zverený do správy rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v decembri 2020. Od začiatku roka 2021 dochádzalo k postupnému preberaniu celého areálu od predchádzajúceho nájomcu, vysporiadávaniu vzťahov s dodávateľmi energií a následnej revitalizácii areálu.

Športový areál, dnes označovaný ako ŠH TRNÁVKA, tvoria tri vonkajšie antukové tenisové ihriská a športová hala s kompletným zázemím. V súčasnosti sú možnosti športovania na dvoch antukových tenisových kurtoch, pričom na poslednom treťom prebieha zásadnejšia oprava a úprava podkladu a položenie nového antukového povrchu, na dvoch squash  kurtoch v priestoroch haly. K dispozícii je cvičebná miestnosť vybavená dvomi stenami so zrkadlami, kde je predpoklad cvičenia v malých skupinách a upravené sú vnútorné priestory haly tak, aby spĺňali bezpečnostné kritéria na športovanie v nej.

V hodinách určených pre športové činnosti môžu športoviská využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe dlhodobých objednávok alebo jednorazových objednávok. Služby v areáli sú účtované na základe cenníka strediska ŠH TRNÁVKA.
I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ŠH TRNÁVKA je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. V Objednávke športoviska je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ŠH TRNÁVKA u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.

PONUKA ŠPORTOV

tenis

squash

CENNÍK PRENÁJMOV

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkové hodiny / Hodiny pre športovú činnosť:

  • počas letnej prevádzky, od 01.05. do 31.10.
    pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / tenis: 09:00 – 21:30 hod, ostatné športové činnosti: 08:00 – 21:30 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 30.04.
    pondelok – nedeľa  08:00 – 22:00 hod / 08:00 – 21:30 hod

Vedúci strediska:
JUDr. Pavol Červenák
GSM: +421 915 746 209
e-mail: pavol.cervenak@rskruzinov.sk

Správcovia areálu v čase 07:00 – 22:00 hod:
Michal Kováč, Marek Trifkovič
Telefón: +421 915 746 209

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím