Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ)

Od 1.1.2004 je areál, nachádzajúci sa na Bajkalskej ulici v Bratislave, zverený do správy RŠK, p. o. s cieľom rozvoja kultúrno-spoločenských, športových a voľnočasových aktivít mestskej časti Bratislava-Ružinov a to prostredníctvom organizovania rôznych podujatí. Hlavnou časťou areálu hier Radosť Štrkovec je detské ihrisko so svojím symbolom – ťavou, ktoré sa stalo príťažlivou atrakciou a centrom trávenia voľného času celej rodiny. Pre priaznivcov plážového volejbalu je v letných mesiacoch k dispozícii aj plážové volejbalové ihrisko. V hodinách mimo organizovaných aktivít môžu ihrisko využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe dlhodobých objednávok alebo jednorazových objednávok. Užívanie plážového volejbalového ihriska je účtované na základe cenníka strediska AHRŠ.
I) Dlhodobé užívanie plážového volejbalového ihriska v areáli AHRŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. V objednávke je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie ihriska. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie plážového volejbalového ihriska je potrebné uhradiť priamo v areáli AHRŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania ihriska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na ihrisko.

V rámci spolupráce s ďalšou organizáciou Mestskej časti Bratislava – Ružinov, CULTUS Ružinov, a. s., je v letných mesiacoch aktívne využívaný aj v areáli umiestnený amfiteáter a to hlavne na utorkové večerné premietanie filmov.

REZERVÁCIE

Pre online rezerváciu kliknite na ikonku zvoleného športu nižšie.

plážový volejbal

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 21:00 hod. počas letnej prevádzky, od 01.04. do 30.10.
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00 hod. počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 31.03.

Vedúci strediska:
Mgr. Ivan ŠIRILLA
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu:
Ľubomír Staš, Peter Sooky
GSM: +421 907 453 336

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím