Prevádzkové hodiny / Hodiny pre športovú činnosť:

  • počas letnej prevádzky, od 01.05. do 31.10.
   pondelok – piatok     08:00 – 22:00 hod / tenis: 15:30 – 21:00 hod, ostatné športové činnosti: 15:30 – 21:30 hod
   sobota – nedeľa        08:00 – 20:00 hod / tenis: 09:00 – 19:30 hod, ostatné športové činnosti: 08:00 – 19:30 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 30.04.
   pondelok – piatok     08:00 – 22:00 hod / 15:30 – 21:30 hod
   sobota – nedeľa         08:00 – 20:00 hod / 08:00 – 19:30 hod
   pr

Správcovia areálu v čase 14:00 – 22:00 hod:
Miloslav Horyl, Ing. Marián Hurtoň, Ing. Imrich Maticsek
Telefón: +421 907 341 144

Areál netradičných športov (ANŠ) je športový areál nachádzajúci sa na Pivonkovej ulici, vedľa Základnej školy Nevädzová 2. Od roku 2000 je jeho správcom príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Ružinov, RŠK, p. o.. V ANŠ sa záujemcovia o športovú činnosť môžu aktívne zapájať do aktivít v rôznych športoch a na športoviskách:

a) Veľká hala – hokejbal, in-line hokej (vybavená umelou plochou, mantinelmi, striedačkami, časomierou, trestnými lavicami, osvetlením)
b) Malá hala – florbal, futsal, hádzaná, bedminton (vybavená špeciálnym povrchom, mantinelmi, bránkami, časomierou, sieťami na bedminton, osvetlením)
c) Malé futbalové ihrisko s umelou trávou – futbal (vybavené umelou trávou vhodnou aj na kopačky, bránkami, mantinelmi, striedačkami, umelým osvetlením)
d) Antukový tenisový kurt – tenis 
e) Ihrisko s povrchom MONDO – viacúčelové ihrisko

Všetky ihriská sa nachádzajú v jednom komplexe, o ktorý sa starajú správcovia areálu. Areál je možné, okrem športovania, využiť aj na iné spoločenské aktivity, krúžkovú činnosť. Deti základnej školy Nevädzová 2 majú voľný prístup do areálu v čase vyučovania, od 08,00 hod do 15:30 hod, počas hodín telesnej výchovy, resp. v rámci pobytu v školskej družine.
Počas letných mesiacov je areál využívaný aj pre organizovanie denných športových pobytov pre prázdninujúce deti školského veku – Ružinovské športové prázdniny.

Hlavnou činnosťou RŠK, p. o.  v priestoroch areálu je však organizovanie dlhodobých športových aktivít, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k potrebe zdravého životného štýlu prostredníctvom zapájania sa do nich. V rámci tejto činnosti sú organizované rôzne športové krúžky, kurzy pohybovej výchovy denné pobyty.

V hodinách mimo organizovaných aktivít môžu športoviská využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe objednávok. Služby v areáli sú účtované na základe cenníka strediska ANŠ.