Areál netradičných športov (ANŠ)

Areál netradičných športov (ANŠ) je športový areál nachádzajúci sa na Pivonkovej ulici, vedľa Základnej školy Nevädzová 2. Od roku 2000 je jeho správcom príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Ružinov, RŠK, p. o.. V ANŠ sa záujemcovia o športovú činnosť môžu aktívne zapájať do aktivít v rôznych športoch a na športoviskách:

a) Veľká hala – hokejbal, in-line hokej (vybavená umelou plochou, mantinelmi, striedačkami, časomierou, trestnými lavicami, osvetlením)
b) Malá hala – florbal, futsal, hádzaná, bedminton (vybavená špeciálnym povrchom, mantinelmi, bránkami, časomierou, sieťami na bedminton, osvetlením)
c) Malé futbalové ihrisko s umelou trávou – futbal (vybavené umelou trávou vhodnou aj na kopačky, bránkami, mantinelmi, striedačkami, umelým osvetlením)
d) Antukové tenisové kurty – tenis 
e) Ihrisko s povrchom MONDO – viacúčelové ihrisko

Areál okrem jednotlivých športovísk ponúka aj šatňové a sociálne priestory, možnosti občerstvenia alebo požičanie športového materiálu. Všetky ihriská sa nachádzajú v jednom komplexe, o ktorý sa starajú správcovia areálu. Areál je možné, okrem športovania, využiť aj na iné spoločenské aktivity, krúžkovú činnosť. Deti základnej školy Nevädzová 2 majú voľný prístup do areálu v čase vyučovania, od 08,00 hod do 15:30 hod, počas hodín telesnej výchovy, resp. v rámci pobytu v školskej družine.
Počas letných mesiacov je areál využívaný aj pre organizovanie denných športových pobytov pre prázdninujúce deti školského veku – Ružinovské športové prázdniny.

Hlavnou činnosťou RŠK, p. o.  v priestoroch areálu je však organizovanie dlhodobých športových aktivít, ktorých cieľom je viesť deti a mládež k potrebe zdravého životného štýlu prostredníctvom zapájania sa do nich. V rámci tejto činnosti sú organizované rôzne športové krúžky, kurzy pohybovej výchovy denné pobyty.

V hodinách mimo organizovaných aktivít môžu športoviská využívať všetci záujemcovia o pohyb a to na základe dlhodobých objednávok alebo jednorazových objednávok. Služby v areáli sú účtované na základe cenníka strediska ANŠ.
I) Dlhodobé užívanie športoviska v areáli ANŠ je potrebné objednať na adrese info@rskruzinov.sk. V Objednávke športoviska je potrebné uviesť všetky fakturačné údaje (rovnako pre právnickú aj fyzickú osobu), vrátane kontaktov, termín počas kalendárneho roka, deň v týždni a hodiny počas ktorých máte záujem o užívanie, šport a športovisko, ktoré chcete užívať. Po spätnom potvrdení objednávky zo strany RŠK, p. o.  a obojstrannom podpísaní tohto Potvrdenia je možné začať s užívaním športoviska.
II) Jednorazové užívanie športoviska je potrebné uhradiť priamo v areáli ANŠ u správcov areálu pred začiatkom užívania športoviska. Bez vykonania takejto úhrady nebude záujemcom o športové aktivity umožnený vstup na športovisko.

REZERVÁCIE

GSM+421 907 341 144

CENNÍK PRENÁJMOV

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY

Prevádzkové hodiny / Hodiny pre športovú činnosť:

  • počas letnej prevádzky, od 01.05. do 31.10.
    pondelok – piatok     08:00 – 22:00 hod / tenis: 09:00 – 21:00 hod, ostatné športové činnosti: 15:30 – 21:30 hod
    sobota – nedeľa        08:00 – 20:00 hod / tenis: 09:00 – 19:30 hod, ostatné športové činnosti: 08:00 – 19:30 hod
  • počas zimnej prevádzky, od 01.11. do 30.04.
    pondelok – piatok     08:00 – 22:00 hod / 15:30 – 21:30 hod
    sobota – nedeľa         08:00 – 20:00 hod / 08:00 – 19:30 hod

Vedúci strediska:
Mgr. Ivan ŠIRILLA
GSM: +421 905 789 540
e-mail: ivan.sirilla@rskruzinov.sk

Správcovia areálu v čase 07:00 – 22:00 hod:
Ing. Marián Hurtoň, Miloslav Horyl, Imrich Maticsek
Telefón: +421 907 341 144

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlasím