Školský športový areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 MČ Bratislava–Ružinov a slúži pre potreby žiakov základnej školy, deti z centra voľného času a pre verejnosť.

Súčasťou areálu sú

multifunkčné ihrisko

tartanový bežecký ovál vo vnútri ktorého sa nachádza trávnaté ihrisko a priestor na skok do diaľky

Kontakt na školu:

skola@zskuliskova.sk

 02/555 724 64