Športový areál ZŠ Vrútocká

Areál bol zrekonštruovaný v roku 2014 z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov.

Súčasťou areálu sú:
• tartanová bežecká dráha
• doskočisko na skok do diaľky
• multifunkčné ihrisko

Kontakt na školu:

zsvrutocka@zsvrutocka.sk

02/432 937 22