Rok 2021 nebol opäť ľahký. Opatrenia spojené s covid-19 výrazným spôsobom zasiahli do aktivít RŠK, p. o.. Aj napriek tomu sa podarilo zorganizovať množstvo zaujímavýchpodujatí, či už pre materské školy, deti vo veku 6-14 rokov, alebo širokú verejnosť. Počas celého roka 2021 sme pracovali na rôznych aktivitách, ktoré sme však museli odložiť vzhľadom na zlú pandemickú situácia. Pevne však veríme, že podujatia, ktoré máme „v šuflíku“ rozbehneme už v roku 2022.

Okrem podujatí sa nám podarilo spustiť vynovený web www.rskruzinov.sk. K najväčším projektom, ktoré sa počas roka podarilo zrealizovať je revitalizácia športového areálu na Trnávke (bývalý tenis klub Trnávka). Viac informácií sa dočítate v článku venovanom tomuto projektu tu rekonštruckia športového areálu na Trnávke .

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. praje všetkým obyvateľom našej krásnej mestskej časti všetko dobré do nového roka 2022. Hlavne veľa zdravíčka.

Stručný prehľad aktivít v roku 2021:

Január – Máj

 • lockdown = športovanie v obmedzených skupinách a zakázaná krúžková činnosť,

Jún

 • krúžková činnosti (futbal, florbal)
   • Futbalový krúžok (zapojených 22 detí vo veku od 6 do 15 rokov v Areáli netradičných športov)
   • Florbalový krúžok (zapojených 20 detí vo veku od 6 do 15 rokov v Areáli netradičných športov)
 • aktivity pre materské školy  (Miniolympiáda)
   • Miniolympiáda (zapojených 1318 detí z 15 materských škôl a rozdaných 76 sád medailí. Súťaženie v štyroch disciplínach)

Júl – August

 • Ružinovské športové prázdniny (6 turnusov od 6.7. do 13.8.2021)
   • zúčastnených 243 detí vo veku 7 – 14 rokov v Areáli hier Radosť Štrkovec.
   • Program: strediská RŠK, p. o. (ANŠ, AHRŠ), Červený kameň, Partizánska lúka, Bio farma Stupava, ZOO, jaskyňa Driny, Olympijský festival v Šamoríne, Múzeum dopravy, hrad Devín, zábavné detské centrum Funcity, opekačka vo Vrakunskom lesoparku, kúpalisko Tehelné pole.

September

 • začiatok krúžkovej činnosti v prísnejšom režime na základe COVID semaforu (futbal, florbal)
   • Futbalový krúžok (zapojených 23 detí vo veku od 6 do 15 rokov v Areáli netradičných športov)
   • Florbalový krúžok (zapojených 25 detí vo veku od 6 do 15 rokov v Areáli netradičných športov)
 • iná záujmová činnosť (RFL ZŠ) je neodporúčaná (miešanie detí z rôznych škôl a tried)

Október

 • nové podujatie zaradené do kalnedára akcií RŠK, p. o., s názvom Halloweenska disco párty na korčuliach
   • dňa 27.10.2021 na akciu prišlo približne 150 dospelých a detí (v súťaži o najkrajšiu masku bolo prihlásených 25 detí)
   • program: voľné korčuľovanie pri rytmoch hudby, štyri športové disciplíny pre deti, súťaž o najkrajšiu masku s vyhodnotením

November

 • aktivity pre materské školy (Škôlka korčuľovania)
   • Škôlka korčuľovania (zapojených 141 detí v predškolskom veku 5 – 6 rokov na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu)
 • prerušenie záujmovej činnosti od 22.11.2021

December

 • lockdown = zakázaná krúžková činnosť a športovanie