RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.  opätovne reštartuje po zimnom období krúžok frisbee a a kurz inline korčuľovania. Prihlasovanie sme spustili dnes, miesta sa rýchlo míňajú, tešíme sa na všetkých.

Informácie ku krúžku frisbee: INFORMÁCIE

Informácie ku kurzu inline korčuľovania: INFORMÁCIE

Organizácia a administratíva:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk