Úspešný druhý turnus projektu škôlka korčuľovania

Zatiaľ úspešne pokračujmeme v našich obnovených činnostiach pre materské školy. ...