Zatiaľ úspešne pokračujmeme v našich obnovených činnostiach pre materské školy. Škôlka korčuľovania napísala už svoju druhú kapitolu a músime skonštatovať, že veľmi úspešnú.

II.turnus škôlky korčuľovania absolvovali deti v období od 17.2. – 22.3.2022 na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Ako už bolo spomenuté, išlo už o druhý turnus, ktorý organizoval RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.. Tento kurz bol určený pre predškolákov z materských škôl z MČ Bratislava-Ružinov.

Do škôlky korčuľovania sa zapojilo spolu 149 detí zo štyroch materských škôl (MŠ Piesočná, MŠ Vietnamská, MŠ Exnárova a MŠ Západná). Snahou licencovaných trénerov bolo, aby sa deti počas 8 výukových hodín naučili základy korčuľovania. Deti počas týchto hodín zlepšovali svoje zručnosti a schopnosti na ľade. Od chodenia po ľade, cez základný postoj, padanie a vstávanie, sa deti postupne zlepšili až na toľko, že mohli korčuľovať vpred a vzad, brzdiť pluhom či robiť oblúky, slalom alebo preskoky. Na konci každej výukovej hodiny si deti opakovali naučené veci hravou formou v podobe hier ako boli sochy, vlk a ovce prípadne súťaže medzi sebou.

Ing. Andreja Pustaya (samostatný odborný referent): „Po prvom turnuse sme sa obávali ako dopadne ďalší turnus vzhľadom na prísne opatrenia. Tie sa však začali uvoľňovať, čo sa odrazilo aj v účasti detí na hodinách. Deti každú hodinu na sebe tvrdo pracovali a dúfame, že tieto plody svojej práce v zimnom období zúročia. Druhý turnus bol posledným turnusom korčuľovania a preto by som rád poďakoval kolektívu trénerov RŠK, ktorí deti trénovali. Pevne verím, že o pár rokov z niektorých detí vyrastú úspešní reprezentanti v krasokorčuľovaní alebo hokeji.“

Škôlkou korčuľovania aktivity pre materské školy samozrejme nekončia. Už začiatkom apríla štartujeme školku plávania a v mesiaci máj obľúbené škôlkárske miniolympiády. Všetky informácie nájdete na našom webe a samozrejme na našom facebook profile:facebook RSK