Zhodnotenie: RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY

Program letných prázdnin patrí už tradične projektu RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY, ...