Posledný mesiac školského roka 2023/2024 je tu a s ním aj bohatý program RŠK,  p. o.

Jednorazové podujatia organizované RŠK, p. o. v spolupráci s MČ Bratislava – Ružinov:

Ružinovská futbalová liga základných škôl 2023/2024 – 8. kolo

 • Dátum: 5.6.2024
 • Čas: 08:00 – 13:00 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória:             – 4. ročník, 5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník
 • ligová súťaž základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

 Športový deň seniorov

 • Dátum: 12.6.2024
 • Čas: 10:00 – 12:00 hod.
 • Miesto: Areál netradičných športov
 • športové dopoludnie pre jednotlivcov a skupiny seniorov.

 Ružinovská futbalová liga základných škôl 2023/2024 – 9. kolo

 • Dátum: 21.6.2024
 • Čas: 08:00 – 13:00 hod.
 • Miesto: Futbalové ihrisko Sklenárova
 • Kategória: 3 – 4. ročník, 5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník
 • ligová súťaž základných škôl z MČ Bratislava-Ružinov vo futbale

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok  15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov
 • streda   15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok  15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov
 • piatok               15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov

 Frisbee krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov
 • štvrtok 15:30 – 16:30 hod., Areál netradičných športov

 Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Škôlka plávania– III. TURNUS (termín: 14.5. – 6.6.2024)

 • utorok 08:45 – 11:00 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok  08:45 – 11:00 hod., plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Medzilaborecká, Haburská 4, Prešovská, Západná

Škôlka plávania– IV. TURNUS (termín: 11.6. – 27.6.2024)

 • utorok 09:00 – 11:00 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09:00 – 11:00 hod., plaváreň Slovnaft
 • Materské školy: Tekovská, sv. Vincenta de Paul, Budovateľská, Palkovičova

Kurz In-line korčuľovania – IV. TURNUS (termín: 17.5. – 21.6.2024)

 • piatok 15:30 – 17:30 hod., Areál netradičných športov

 Miniolympiáda 2024

 • každý deň 08:30 – 11:00 hod., v priestoroch materských škôl
 • rôzne športové disciplíny pre škôlkarov