Športový areál na Vietnamskej 21/A, v minulosti verejnosti známy ako Tenis Club Trnávka bol RUŽINOVSKÉMU ŠPORTOVÉMU KLUBU, p. o . zverený do správy rozhodnutím miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v decembri 2020. Od začiatku roka 2021 dochádzalo k postupnému preberaniu celého areálu od predchádzajúceho nájomcu, k úprave vzťahov s dodávateľmi energií a následnej revitalizácii areálu.

Od prebratia celého areálu urobili pracovníci RŠK, p. o. obrovský kusisko roboty. Prvou veľkou výzvou bolo určite kompletné vyčistenie vonkajších priestorov, kde sa nachádzalo veľké množstvo odpadu rôzneho druhu, veľké množstvo buriny, a rôzneho materiálu, ktorý možno považovať za odpad.Našou snahou je vo všetkých areáloch, ktoré spravujeme pripraviť zodpovedajúce podmienky pre športové aktivity, inak tomu nie je ani na Trnávke.

Prvými v rade boli antukové tenisové kurty, ktoré prešli kompletným „repasom“, vrátane výmeny sietí, doplnenie antuky úpravy zavlažovacieho systému ako aj úpravy prostredia okolo nich.

Budovu športovej haly sme prebrali v nie príliš vhodnom stave pre výkon akýchkoľvek športových aktivít, preto sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel systém odkvapov, žľabov a zvodných rúr. Na bočných stenách boli odstránené plesne, zoškrabaná omietka. Na stene zo strany parkoviska bola v jej spodnej časti natiahnutá nová izolácia a nová omietka s následnou maľovkou a horná časť bola po nutnej očiste nanovo vymaľovaná. Pre väčší komfort a bezpečnosť návštevníkov bolo nainštalované nové vonkajšie osvetlenie parkoviska.

V prednej časti budovy bolo zrekonštruované priečelie, skultúrnený priestor v rámci vchodu do haly. V zadnej časti budovy boli odstránené chátrajúce oceľové konštrukcie, azbestová strieška, buriny a starý stavebný materiál. Tým sa aj sprístupnil vchod pre divákov do haly.

Vnútorný priestor budovy športovej haly prešiel výraznou premenou. V spolupráci s BK Inter Bratislava mládež, sa z tenisovej haly stala viacúčelová športová hala. V jej priestoroch bola položená moderná palubovka, kompletne bolo zrekonštruované jej osvetlenie. Na pozdĺžnych stranách haly boli namontované ochranné drevené bariéry, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť športujúcich. Kompletne vymaľovaný bol priestor športovej haly ako aj vnútorných priestorov celej budovy. Okrem haly je k dispozícii aj menšia tréningová (cvičebná) miestnosť, ideálna na rôzne druhy cvičení, prípadne tanečných kurzov, krúžkov. Jej súčasťou sú aj dve zrkadlové steny. Táto miestnosť tiež prešla výraznou rekonštrukciou položením novej podlahy, inštaláciou rebriny s hrazdou a vymaľovaním. Okrem viditeľných zmien, prešlo veľkou rekonštrukciou kúrenie a ohrev teplej vody, potvrdené vydaním revíznych správ pre užívanie.

V súčasnosti je v spolupráci s MÚ MČ Bratislava-Ružinov riešená statická doprava od hlavnej cesty do priestoru areálu. Súčasný stav je potrebné vyriešiť aj z titulu blízkeho detského ihriska v čo najkratšom čase, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých tu pohybujúcich sa osôb.

Snahou RŠK, p. o. je, aby areál ŠH Trnávka bol pekným a účelným športoviskom hlavne pre obyvateľov našej mestskej časti a preto aj práce na revitalizácii a modernizácii neustále pokračujú.