RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., má v správe množstvo športových areálov. V čase pandémie sa tieto športoviská pre verejnosť  na dlhšiu dobu uzavreli. Postupným uvoľňovaním opatrení sa otvárajú brány areálov.

Zahrať si tenis, futbal, hokejbal, bedminton môžete u nás v ANŠ (Areál netradičných športov) a plážový volejbal v AHRŠ (Areál hier Radosť Štrkovec). Využitie voľných hodín na tenisových kurtoch, malom futbalovom ihrisku, hokejbalovom ihrisku či v multifunkčnej hale Areálu netradičných športov je možné vykonať e-mailom na adrese info@rskruzinov.sk a na telefónnom čísle +421 905 789 540. V prípade záujmu o prenájom ihriska plážového volejbalu je rezervačný postup identický ako v prípade ANŠ, to znamená mailom, alebo na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Areál netradičných športov: cenník ANŠ

Areál hier Radosť Štrkovec: cenník AHRŠ

ŠPORTUJTE ZODPOVEDNE!