Aktivity RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. počas roka 2022 boli už tradične zacielené hlavne na deti z materských škôl a deti vo veku  6 – 15 rokov, pripravili sme však  aj niekoľko podujatí pre širokú verejnosť.

Aktivity pre materské školy

Počas roka boli pre materské školy pripravené rôzne jednorazové a dlhodobé športové aktivity. K najobľúbenejším dlhodobým aktivitám pre predškolákov patrili Škôlka korčuľovania a Škôlka plávania. Od začiatku roka na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu pokračovali Škôlky korčuľovania v II. turnuse, kde sa nám zapojilo 149 detí zo 4 materských škôl. Po korčuľovaní sme prešli do plavárne Slovnaft, kde sa detičky učili plávať v Škôlke plávania. Počas troch mesiacov sa zapojilo do plaveckých aktivít spolu 404 detí z 11 materských škôl. V novom školskom roku 2022/2023 sme opäť v zimnom období pokračovali s projektom Škôlka korčuľovania, otvorili sme 2 turnusy, do ktorých sa zapojilo 288 predškolákov z 8 materských škôl.

V rámci jednorazových aktivít sme zorganizovali v mesiacoch máj a jún sériu škôlkarských mini olympiád priamo v priestoroch materských škôl. Malí športovci súťažili v disciplínach ako hod na presnosť, skok do diaľky, prekážkový beh a člnkový beh. Mini olympiád sa zúčastnilo 1652 detí z 23 materských škôl.

Krúžková činnosť pre deti vo veku 6 – 15 rokov

Na začiatku roka 2022 sme otvorili krúžok florbalu a futbalu. V novom školskom roku 2022/2023 sme k týmto obľúbeným krúžkom pridali nové krúžky zápasenia, frisbee a lukostreľby. Okrem krúžkov, ktoré fungujú na mesačnej báze, sme pripravili aj kurzy zamerané na korčuľovanie. Išlo o Kurz In-line korčuľovania a Kurz korčuľovania na ľadovej ploche. Všetky krúžky sa tešili veľkému záujmu zo strany detí a rodičov. Aj vďaka tomu sa na našich krúžkoch a kurzoch zúčastnilo 133 detí.

           Ružinovské športové prázdniny

Počas letných prázdnin sme v priestoroch Areálu netradičných športov (ANŠ) pripravili šesť turnusov denného športového tábora – Ružinovské športové prázdniny, pre 256 detí.  Dohromady si deti vyskúšali až 22 športových disciplín. Medzi najzaujímavejšie patrili bowling, jazda na motokáre, rafting, golf, footgolf, rugby či adrenalínové lezenie. Deťom sa páčili  aj tematické športové výlety spojené s edukáciou a praktickými ukážkami. Okrem Areálu netradičných športov, si malí táborníci vyskúšali aj ďalšie športoviská v správe RŠK, p. o. ako bol Areál hier Radosť Štrkovec.

           Podujatia pre širokú verejnosť      

V mesiaci jún sme v spolupráci s MČ Bratislava-Ružinov mysleli aj na našich starších spoluobčanov a pripravili sme pre nich Športový deň seniorov. Súťažilo sa v rôznych zaujímavých športových disciplínach, ktoré boli prispôsobené veku účastníkov. V novembri sme pre rodiny s deťmi pripravili Halloweenskú disco párty na in-line korčuliach v hale ANŠ. Od októbra sme opätovne otvorili brány zimného štadióna pre všetkých záujemcov o korčuľovanie. Verejné korčuľovanie sa konalo vždy v nedeľu popoludní. Posledným  podujatím v roku 2022 bolo Mikulášske verejné korčuľovanie, kedy sa o zábavu postaral korčuľujúci Mikuláš.

Ďakujeme za práve končiaci rok 2022 a už teraz sa tešíme na rok 2023. Sledujte náš web a náš fb profil, kde sa dozviete viac o pripravovaných aktivitách RŠK, p. o.