RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravil v roku 2017 veľké množstvo športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Spätný pohľad na práve končiaci sa rok priblíži všetkým našim priaznivcom a širokej verejnosti  celoročné bohaté aktivity.

Charakter podujatí sa delí do piatich skupín, podľa dĺžky a náplne jednotlivých športových aktivít.

Prehľad:
A) jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.
B) jednorazové aktivity organizované v spolupráci s RŠK, p. o. a MČ Bratislava – Ružinov
C) ostatné aktivity v priestoroch RŠK, p. o.
D) dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.
E) krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.

PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Naše športové aktivity zameriavame už na najmenších obyvateľov Ružinova. ŠKÔLKA PLÁVANIA a ŠKÔLKA KORČUĽOVANIA sa tešia veľkej obľube. V roku 2017 sa plávania  zúčastnilo takmer 500 chlapcov a dievčat, kurzov korčuľovania opäť takmer 500 detí. Počet malých plavcov a korčuliarov sa blížil k zaujímavému číslu 1000.  V zime sme pripravili ŠKÔLKU LYŽOVANIA, do ktorého sa zapojilo takmer 150 detí. Priamo v materských školách sme organizovali MINIOLYMPIÁDY, kde počas doobedia detičky absolvovali rôzne športové disciplíny, čo to sa naučili, zapaľoval sa oheň, vešala vlajka. Do tohto projektu sa zapojilo 1500 škôlkarov.

RŠK, p. o. ako organizácia dbá na striktné dodržiavanie pravidiel, či už na ľadovej ploche alebo v bazéne, preto je našou snahou spolupracovať s profesionálnymi trénermi na všetkých úrovniach.

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Pre žiakov základných škôl je organizovaný projekt pod názvom RUŽINOVSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ŽIAKOV, ktorá má dlhoročnú tradícia a prešla rôznymi zmenami. Systém jednotlivých športových turnajov a variabilita športov je daná popularitou a záujmom základných škôl. Medzi najatraktívnejšie odvetvia patrí bezpochyby florbal a futbal. Snahou je obsiahnuť dievčenskú aj chlapčenskú kategóriu a na základe dodržiavania pravidiel fair play sa turnaje delia na kategórie „mladší a starší“.

PRE DETI VO VEKU 6 – 15 ROKOV

Okrem školských aktivít, sme v roku 2017 organizovali dlhodobé krúžky florbalu a futbalu. Oba športy sú populárne, moderné, dynamické, o čom svedčí počet detí rôzneho veku prihlásených do krúžkov.

  • FUTBALOVÝ KRÚŽOK = 58
  • FLORBALOVÝ KRÚŽOK = 58

Pre nadšencov korčuľovania a hokeja sme pripravili kurzy na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu, kde sa pod vedením profesionálnych trénerov záujemcovia učili, či zdokonaľovali v práci na ľadovej ploche.

  • KURZ KORČUĽOVANIA = 150
  • HOKEJOVÉ NÁDEJE = 25

Počas letných prázdnin RŠK, p. o. už tradične organizoval denný športový tábor pod názvom RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY. Počas piatich turnusov deti okrem športového vyžitia v našich areáloch, absolvovali zaujímavé poznávacie výlety a rôzne stretnutia. Pod vedením animátorov zažili skutočne aktívne strávené dni v jednotlivých turnusoch.

  • Počet detí = 198

Medzi ďalšie naše aktivity patrili podujatia ako HALLOWEENSKY LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD alebo zaujímavé spojenie športujúcich dôchodcov a žiakov základných škôl na podujatí SPOJME SA PRE ŠPORT, či podujatie RUŽINOVSKÝ DEŇ OTCOV, kde si zasúťažili oteckovia so svojimi ratolesťami. V závere roka sme potešili aj všetky deti na ľadovej ploche počas akcie MIKULÁŠ NA ĽADE, kde prišiel aj čert.

Aktivity RŠK, p. o. sa neobmedzujú len na vlastné podujatia, správu a inováciu areálov, ale taktiež kooperujú pri rôznych zaujímavých športových podujatiach počas celého roka. Informácie o našich aktivitách nájdete na našom webe a taktiež aj FB profiloch :

https://www.facebook.com/rskruzinov/

https://www.facebook.com/zimnystadionvdzurillu/

Ďakujeme za priazeň v roku 2017 a prajeme úspešný vstup do nového roku 2018.

RŠK, p. o.