V jednom z nosných areálov RŠK, p.o. sa počas posledných mesiacov udiali významné zmeny, o ktorých sme sa porozprávali s Ing. Andrejom Pustayom, vedúcim strediska.

Priblížite nám zmeny, ktoré sa udiali počas posledných mesiacov v Areáli netradičných športov?

„Začiatkom roka 2016 začala prestavba veľkej hokejbalovej haly. Tá trvá až do dnešného dňa. Po komplikáciách s potencionálnym investorom sme nakoniec všetko vyriešili vlastnými prostriedkami a v súčasnej dobe sa čaká  na kolaudačné rozhodnutie. Po novom je hokejbalová hala uzavretá z oboch strán a to plechovými čelami. Vo vnútri haly sa dorobil hladký betónový povrch, ktorý bude slúžiť hlavne na dobudovanie vybavenosti hokejbalového ihriska. V budúcnosti by sme tam chceli dorobiť šatne, tribúnu a malý bufet. Našim cieľom je ponuka špičkovej hokejbalovej haly, ktorá v Bratislave chýba. Do doby, kým priestor nebude plne vybavený, bude ihrisko slúžiť  len na tréningovú činnosť a komerčný prenájom.“

Čo bude k dispozícii vo veľkej hale – skúste priblížiť, načo všetko sa môžu návštevníci tešiť?

„Ako som spomínal, chceli by sme dobudovať vybavenie v hale. Chceme, aby sa verejnosť a nájomcovia cítili čo najlepšie. Okrem hokejbalových partií, netreba zabúdať ani na in-line korčuliarov. Na ihrisku je položený práve in-line povrch, s ktorým máme veľké plány. Ako prvý by sme chceli zaviesť pravidelné verejné in-line korčuľovanie, ktoré by pre športuchtivých Ružinovčanov bolo ZADARMO!“

Aké sú plány s menšou halou?

„Po skončení rekonštrukcie veľkej haly máme v úmysle podrobiť prerábke aj druhú, malú halu. Momentálne sa pracuje na výkresovej dokumentácii a plán dostavby malej haly je predpokladaný už tento rok. Malá hala by mala slúžiť hlavne pre športy ako je florbal, bedminton či basketbal. Samozrejme, chceme ju v doobedňajších hodinách poskytnúť ZŠ Nevädzová, ktorá by tu mala vyučovanie telesnej výchovy. Našim cieľom je halu vybaviť športovým náčiním (švédske bedne, preskakovacia koza, tyče na šplhanie a pod.)“

Aká je vízia pre Areál netradičných športov, či už blízkej, alebo vzdialenejšej dobe?

„Plány v ANŠ sú jednoduché. Posunúť celý areál na vyššiu úroveň. Áno sme vizionári, ale myslím si, že postupnými krokmi vpred sa dostaneme tam, kam chceme. Malá ochutnávka toho, čo by sme chceli spraviť v blízkej budúcnosti spraviť je nasledovná:

  • Vymeniť povrch umelej trávy ako aj prerobenie drevených mantinelov,
  • Vybudovať plážové ihrisko na beachvolejbal, plážovú hádzanú a plážový futbal,
  • Vymeniť antukový povrch na umelú antuku,
  • Nové opletenie areálu,
  • Nové šatňové priestory.

Priblížte nám plány na školský rok 2016/2017

„Plán na školský rok 2016/2017 je nasledovný. Budeme pokračovať v osvedčených krúžkoch ako sú florbal, futbal, hokejové nádeje a kurz korčuľovania. Pre školy plánujeme zorganizovať ďalší ročník Ružinovskej športovej ligy žiakov (RŠLŽ), pričom sa  budú môcť zapojiť a zmerať si sily vo florbalovom a futbalovom turnaji, vybíjanej či atletickom trojboji. Okrem toho kolega Kováč pripravuje pre materské škôlky kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania a obľúbenú miniolympiádu.“

ANS - logo (002)