Projekty pre materské školy, ktoré RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravuje, sa tešia veľkej obľube. Tento fakt svedčí o kvalitnej práci s tými najmenšími. Našou snahou je, aby mali deti radosť, no zároveň sa zdokonaľovali v daných kurzoch, či už to bola škôlka korčuľovania, alebo aktuálne škôlka plávania. Dbá sa na bezpečnosť a na profeionálny prístup všetkých trénerov. Čas neúprosne beží a práve sa skončil už druhý turnus škôlky plávania.

II. turnus, ktorý sa skončil dňa 2.6.2022 bol organizovaný už tradične na plavárni Slovnaft. Zapojili sa MŠ Šťastná, MŠ Prešovská, EP Tekovská a MŠ Piesočná, pričom v bazéne sa počas 8 výukových hodín vystriedalo až 131 detí. Deti sa na hodinách naučili základy plávania (ponorenie hlavičky do vody, splývanie, kopanie nohami, plavecké techniky – kraul, znak), ktoré postupne zdokonaľovali. Deti boli rozdelené do výkonnostných skupín, v ktorých sa im venovali licencovaní tréneri. Hodiny začínali rozcvičkou, výcvikom v bazéne a končili sa voľnou zábavou. Presne to je cieľ škôlky plávania, hravou formou naučiť deti nebáť sa vody, naučiť ich základy, prípadne ich zdokonaliť v tom, čo už vedeli.

Ing. Andrej Pustay (samostatný odborný referent pre záujmovú činnosť): „Škôlka plávania pre deti z materských škôl MČ Bratislava-Ružinov je úspešným projektom a je oň veľký záujem. Mnohé deti pri odchode z bazéna neskrývajú úsmev a nadšenie. Tento úsmev na tvárach detí nás len utvrdzuje v tom, že hodiny sú vedené zábavnou formou a deti majú z hodín radosť. Už teraz sa tešíme na ďalší a zároveň posledný turnus v tomto školskom roku, ktorý otvárame už 7.6.2022.“

Škôlka plávania III. turnus:

II. Turnus (7.6. – 30.6.2022)

  • každý Utorok a Štvrtok v čase 9:00 – 11:15 hod
  • zapojené materské školy: MŠ Palkovičová, MŠ Haburská 4, MŠ Medzilaborecká, MŠ sv. Vincenta de Paul

fotogaléria: