RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., sa snaží robiť všetko pre to, aby  športové aktivity neskončili skôr, ako vôbec začnú. Prirpavili sme základné organizačné pravidlá pre rodičov a deti, vzhľadom na situáciu s covid-19.

  • Do areálu vstupuje dieťa bez doprovodu (rodič, rodinný príslušník, osoba žijúca v jednej domácnosti) a preberá si ho tréner. Doprovod má zakázaný vstup do areálu!
  • Príchod detí bude možný 15 minút pred začatím tréningu. Po skončení tréningu sa deti odovzdajú doprovodu a to najneskôr do 15 minút od skončenia tréningu.
  • Prekrytie horných dýchacích ciest bude potrebné na základe aktuálnych opatrení Covid Automatu (Bratislava – Covid Automat (gov.sk)). Počas športového výkonu deti môžu rúško z tváre zložiť.
  • Vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v Prílohe), ktoré bude odovzdané v deň nástupu na 1. tréning!
  • Tréningy budú prebiehať na základe COVID opatrení pre šport a to v režime tréningov športových klubov. Cieľovou skupinou a maximálne limity pre športovcov, na ktorú sa budú vzťahovať opatrenie, bude skupina Základ (iná osoba ako OTP). COVID opatrenie pre šport nájdete na Kópia – tabulka covid2.xlsx (minedu.sk) alebo Bratislava – Covid Automat (gov.sk).
  • V prípade zhoršujúcej sa situácie bude krúžok pozastavený alebo zrušený!

Ďakujeme

Tím RŠK, p. o.