Knižnica Ružinov a RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. rozbehli utešený projekt pod názvom LETNÁ ČITÁREŇ.

Program na prázdninový mesiac júl 2020: