RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. spúšťa v mesiaci máj obľúbený športový projekt v materských školách známypod názvom „MINIOLYMPIÁDY“. Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkarov pripravujeme v mesiacoch máj – jún. Séria podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove je veľmi populárna.  Každoročne sa do tejto krásnej športovej akcie zapája väčšina materské školy z Ružinova, čo znamená, že v spomínaných mesiacoch aktívne športuje viac ako 2 000 detí vo veku od 3 do 7 rokov.

Tento rok štartujeme už 3. mája. Pre deti bude tradične pripravených niekoľko zábavných športových disciplín, ktoré absolvujú v rámci svojej triedy. Každé jedno dieťa, ktoré sa aktívne zapojí do športovania a strávi s nami krásne športové dopoludnie dostane sladkú odmenu a účastnícky diplom. V každej zo zúčastnených tried vyhlasujeme 3 najlepších, ktorých odmeníme medailami.

Cieľom projektu je zapojenie sa čo najväčšieho pocťu detí z materskej školy do pohybových aktivít zameraných na rôzne činnosti. Deti skáču do diaľky, absolvujú prekážkové dráhy, hádžu na presnosť, skáču vo vreci a behajú po vyznačených dráhach. Veľmi nás teší , že je o tento projekt každoročne veľký záujem ako zo strany materských škôl, tak zo strany detí.

Kalednár Miniolympiády 2023: 

3.5. MŠ Velehradská

4.5. MŠ Borodáčova

11.5. ET Hraničná

17.5. MŠ Medzilaborecká

19.5. MŠ Stálicová

22.5. MŠ Šťastná

23.5. MŠ Miletičová + Gemerská

24.5. EP Tomašikova

25.5. ET Haburská 4

26. Haburská 6

30.5. MŠ sv. Vincetna de Paul

31.5. EP Palkovičova

1.6. EP Šalviová

2.6. MŠ Západná

5.6. EP Tekovská

7.6. ET Vietnamská

8.6. EP Budovateľská

9.6. EP Nevädzová

12.6. MŠ PRešovská

13.6. ET Astrova

16.6. MŠ Exnárova

30.6. MŠ Bancíkovej