Apríl klope na dvere, preto prinášame prehľad aktivít, ktoré sme si pripravili.

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • utorok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
  • štvrtok  16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

  • streda 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov
  • piatok 16,30 – 17,30 hod., Areál netradičných športov

 Hokejové nádeje pre deti od 6 do 15 rokov

  • štvrtok 19,00 – 20,00 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Kurz korčuľovania – III. TURNUS (termín: 5.3. – 30.4.2017)

  • nedeľa 09,45 – 10,45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

Škôlka plávania– II. TURNUS (termín: 28.3. – 27.4.2017)

  • utorok 09,00 – 10,30 hod., plaváreň Slovnaft
  • štvrtok 09,00 – 10,30 hod., plaváreň Slovnaft
  • Škôlky: Bancíkovej, Piesočná, Exnárova, Vietnamská