Mesiac február ubehol ako voda. S marcom prichádza nový zaujímavý program, ktorý predstavujeme v tomto článku.

Jednorazové aktivity organizované RŠK, p. o.:

RŠLŽ ZŠ a G 2016/2017 – Majster Ružinova vo volejbale

 • Dátum: 24.3.2017
 • Čas: 08,00 – 12,30 hod.
 • Miesto: ZŠ Mierová
 • Kategória: „Starší“ zmiešané družstvo (7. – 9. ročník)

Dlhodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Florbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • utorok 16,30 – 17,30 hod., ZŠ Nevädzová
 • štvrtok 16,30 – 17,30 hod., ŠZŠ Nevädzová

 Futbalový krúžok pre deti od 6 do 15 rokov

 • streda 17,00 – 18,00 hod., ZŠ Pavla Marcelyho
 • piatok 17,00 – 18,00 hod., ZŠ Nevädzová

 Hokejové nádeje pre deti od 6 do 15 rokov

 • štvrtok 19,00 – 20,00 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

Krátkodobé aktivity organizované RŠK, p. o.:

Kurz korčuľovania – III. TURNUS (termín: 5.3. – 30.4.2017)

 • nedeľa 09,45 – 10,45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

 Škôlka korčuľovania– III. TURNUS (termín: 14.2. – 23.3.2017)

 • utorok 09,00 – 10,30 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
 • štvrtok 09,00 – 10,30 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu
 • Škôlky: Velehradská, Palkovičová, Šťastná, Chlumeckého, Haburská 4

 Škôlka plávania– II. TURNUS (termín: 28.3. – 27.4.2017)

 • utorok 09,00 – 10,30 hod., plaváreň Slovnaft
 • štvrtok 09,00 – 10,30 hod., plaváreň Slovnaft
 • Škôlky: Bancíkovej, Piesočná, Exnárova, Vietnamská