Project Description

Kurz korčuľovania

!!! POZOR !!!

Na základe usmernenia MČ Bratislava-Ružinov a krízového štábu ohľadom šírenia koronavírusu v Ružinove Vám oznamujeme, že RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. zrušil všetky krúžky a kurzy do konca školského roka 2020/2021! Informácie o spustení krúžkovej činnosti v šklskom roku 2021/2022 prinesieme čoskoro.

Krúžok je určený pre záujemcov: od 6 do 15 rokov
Činnosť krúžku je v termínoch:
Kedy a o koľkej:
Výstroj a výzbroj: vlastné nabrúsené korčule, prilba, nepremokavé oblečenie a rukavice
Poplatok:
Platobné údaje: IBAN: SK02 1100 0000 0026 6570 4028
VS: podľa turnusu
Poznámka: Meno dieťaťa

Na hodinách sa deti učia základom korčuľovania, korčuliarsku abecedu a rozvíjajú kondičné a koordinačné schopnosti. Hodiny prebiehajú zábavnou formou, pričom tréneri sa snažia, aby sa deti neustále zdokonaľovali.


Metodické vedenie a administrácia:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel. č.: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk