Ružinovská športová liga žiakov (RŠLŽ)

Ružinovská športová liga žiakov je medziškolská súťaž, ktorá ponúka možnosť zapojiť sa základným školám z MČ Bratislava – Ružinov  do rôznych športových súťaží. RŠLŽ bola založená už v roku 2000 a od tej doby si len zlepšuje svoju povesť. Pre školy ponúka dlhodobý formát súťaží a to pre dve kategórie. Prvou kategóriou („Mladší“) sú žiaci a žiačky 5. – 7. ročníka a druhou kategóriou („Starší“) sú žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka.

V školskom roku 2023/2024 sa základné školy z Ružinova pobijú o titul:

Majster Ružinova vo florbale – DIEVČATÁ
Majster Ružinova vo vybíjanej – DIEVČATÁ
Majster Ružinova v atletickom trojboji – DIEVČATÁ a CHLAPCI

Víťazi jednotlivých súťaží si do tabuľky pripíšu body podľa umiestnenia v tabuľke. Družstvá, ktoré sa kola nezúčastnia, dostanú 0 bodov. Dosiahnuté body v jednotlivých súťažiach sa spočítavajú dokopy a na konci celého ročníka sa rozhodne o „Celkovom víťazovi RŠLŽ“.

Prehľad celkových víťazov RŠLŽ v jednotlivých školských rokoch:

2023/2024 –
2022/2023 – RŠLŽ sa nekonalo
2021/2022 – RŠLŽ sa nekonalo (pretrvávajúce ochorenia COVID-19)
2020/2021 – RŠLŽ sa nekonalo (pretrvávajúce ochorenia COVID-19)
2019/2020 – víťaz nebol určený (prepuknutie ochorenia COVID-19)
2018/2019 – ZŠ Mierová
2017/2018 – SŠ sv. Vincenta de Paul
2016/2017 – ZŠ Mierová
2015/2016 – ZŠ Mierová
2014/2015 – SŠ sv. Vincenta de Paul
2013/2014 – ZŠ Ostredková
2012/2013 – ZŠ Ostredková