Ružinovská športová liga žiakov (RŠLŽ)

!!! POZOR !!!

Na základe usmernenia MČ Bratislava-Ružinov a krízového štábu ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) v Ružinove sa RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. rozhodol ukončiť všetky nadchádzajúce športové súťaže vrámci Ružinovskej športovej ligy žiakov. Súťaž týmto pádom je ukončená bez stanovenia celkového víťaza tejto súťaže!

Ružinovská športová liga žiakov je medziškolská súťaž, ktorá ponúka možnosť zapojiť sa základným školám z MČ Bratislava – Ružinov  do rôznych športových súťaží. RŠLŽ bola založená už v roku 2000 a od tej doby si len zlepšuje svoju povesť. Pre školy ponúka dlhodobý formát súťaží a to pre dve kategórie. Prvou kategóriou („Mladší“) sú žiaci a žiačky 5. – 7. ročníka a druhou kategóriou („Starší“) sú žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka.

V školskom roku 2019/2020 sa základné školy z Ružinova pobijú o titul:

Majster Ružinova vo florbale – DIEVČATÁ, dňa 9.10.2019 a 11.10.2019
Majster Ružinova vo futbale – DIEVČATÁ, dňa 11.11.2019
Majster Ružinova vo vybíjanej – DIEVČATÁ
     – zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)
Majster Ružinova vo florbale – CHLAPCI
     – zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)
Majster Ružinova vo futbale – CHLAPCI
     – zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)
Majster Ružinova v atletickom trojboji – DIEVČATÁ a CHLAPCI
     – zrušené z dôvodu ochorenia koronavírusu (COVID-19)

Víťazi jednotlivých súťaží si do tabuľky pripíšu body podľa umiestnenia v tabuľke. Družstvá, ktoré sa kola nezúčastnia, dostanú 0 bodov. Dosiahnuté body v jednotlivých súťažiach sa spočítavajú dokopy a na konci celého ročníka sa rozhodne o „Celkovom víťazovi RŠLŽ“.

Prehľad celkových víťazov RŠLŽ v jednotlivých školských rokoch:

2020/2021 – RŠLŽ sa nekonalo
2019/2020 – víťaz nebol určený
2018/2019 – ZŠ Mierová
2017/2018 – SŠ sv. Vincenta de Paul
2016/2017 – ZŠ Mierová
2015/2016 – ZŠ Mierová
2014/2015 – SŠ sv. Vincenta de Paul
2013/2014 – ZŠ Ostredková
2012/2013 – ZŠ Ostredková