Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Technické predpisy:

Futbalové ihrisko: Priestory futbalového ihriska MČ Bratislava-Ružinov na Sklenárovej ulici.

Hracia plocha: Futbalové ihrisko rozdelené na dlhších stranách na polovicu = 2 malé ihriská. Hracia plocha sa vytvorí medzi poliacou čiarou a virtuálnou čiarou na hranici 16tky. Zmenšené bránky budú umiestnené v strede pri postranných čiarach rozdeleného ihriska.

Počet hráčov na ihrisku:   maximálnym počet hráčov družstva na ihrisku 6 + 1 (brankár)

Zloženie družstva: zmiešané družstvá, menoslov hráčov nastupujúcich na stretnutie musí byť odovzdaný najneskôr 15 minút pred začiatkom stretnutia. Tento menoslov môže obsahovať maximálne 10 hráčov v poli a 1 brankára.

Kategórie:

I. žiaci 3. + 4. tried
II. žiaci 5. + 6. tried
III. žiaci 7. +8. 9. tried

Hrací čas:

Kategória I:
2 x 10 min. hrubý čas s 3 min. prestávkou medzi polčasmi

Kategória II:
2 x 15 min. hrubý čas s 3 min. prestávkou medzi polčasmi

Kategória III:
2 x 20 min. hrubý čas s 5 min. prestávkou medzi polčasmi

Hrací systém:

9 družstiev v každej kategórii sa stretne systémom 1x každý s každým.

Hodnotenie stretnutia:

Víťaz stretnutia získava: 2 body
Pri nerozhodnom stave získava: 1 bod každé družstvo

Hodnotenie kategórie:

 1. Poradie družstiev v jednotlivých kategóriách I, II, III bude určené na základe počtu získaných bodov (od max do min)
 2. V prípade rovnakého počtu bodov dvoch družstiev určí ich poradie vzájomné stretnutie
 3. V prípade rovnakého počtu bodov troch a viacerých družstiev určí ich poradie:
 4. Počet strelených gólov medzi dotknutými družstvami celkom (od max do min)
 5. Počet obdržaných gólov medzi dotknutými družstvami celkom (od min do max)
 6. Rozdiel gólov celkového skóre medzi dotknutými družstvami (od max do min)
 7. Podiel gólov celkového skóre medzi dotknutými družstvami (od max do min

Hodnotenie ligy:

Podľa súčtu umiestnení v každej kategórii (body v každej z nich od 9 do 1) získa základné škola celkový počet bodov.

 1. Poradie základných škôl bude určené na základe počtu získaných bodov (od max do min).
 2. V prípade rovnakého počtu bodov dvoch základných škôl určí ich poradie vyšší počet lepších umiestnení v jednotlivých kategóriách
 3. V prípade rovnakého počtu bodov troch a viacerých základných škôl určí ich poradie:
 4. Väčší počet umiestnení v jednotlivých kategóriách na miestach 1 – 3
 5. Väčší počet umiestnení v jednotlivých kategóriách na miestach 1 – 5
 6. Menší počet umiestnení v jednotlivých kategóriách na miestach 7 – 9

Ocenenia:

Všetci účastníci dostanú diplom.

Ocenenie kategórie:

V každej kategórii budú družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste odmenené medailami, diplomami pre školu a víťaznými pohármi.

Ocenenie ligy:

Družstvo umiestnené na 1. mieste v rámci hodnotenia celej ligy bude odmenené putovným pohárom.

Materiálne zabezpečenie:

 1. Dresy pre jednotlivé družstvá základných škôl v požadovaných veľkostiach S, M, L, farbách:

ZŠ Borodáčova           zelená
ZŠ Drieňová                žltá a zelená
ZŠ Kulíškova               biela a čierna
ZŠ Medzilaborecká    čierna
ZŠ Mierová                  biela
ZŠ Nevädzová             tmavo modrá
ZŠ Ostredková            svetlo modrá
ZŠ Ružová dolina        jemne ružová a šedá
ZŠ Vrútocká                 červená

 1. Lopty na jednotlivé stretnutia dodá RŠK, p. o.
 2. Stopky a ukazovatele skóre dodá RŠK, p. o.
 3. Rozhodovanie – rozhodcami stretnutia budú učitelia TV základných škôl hrajúcich toto stretnutie
 4. Pitný režim na jednotlivé stretnutia zabezpečí RŠK, p. o.
 5. Zdravotnú službu zabezpečí RŠK, p. o.
 6. Ostatné materiálne a technické vybavenie si zabezpečia účastníci ligy samostatne vo svojej réžii.
 7. Administratíva – RŠK, p. o.

Športová rada:

 1. Športová rada má 11 členov, po jednom členovi, zástupcovi, každej základnej školy, jeden zástupca odboru ŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Ružinov, jeden zástupca RŠK, p. o.
 2. Všetky strany delegujú svojich zástupcom e-mailom: info@rskruzinov.sk (meno, priezvisko, e-mail kontakt, telefonický kontakt) do 30.06.2021.
 3. Predsedom Športovej rady je zástupca RŠK, p. o.

Informácie a PR:

Informácie o konaní ligy, termínoch, priebehu, výsledky atď. budú zverejňované na web stránke rskruzinov.sk s možnosťou prelinkovania na web stránky základných škôl. Súčasne budú po každom odohratom kole posielané sumárne informácie odboru ŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Ružinov a tlačovému odboru MÚ MČ Bratislava-Ružinov.