Ružinovská futbalová liga základných škôl (RFLZŠ)

V roku 2021 vznikla myšlienka vytvoriť dlhodobú futbalovú medziškolskú ligu pod názvom Ružinovská futbalová liga základných škôl (skrátene RFLZŠ). Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov ju prijali a tak nič nebránilo vytvoreniu tejto futbalovej ligy. Počas nepredvídateľného obdobia (ochorenie COVID-19) bola futbalová liga pozastavená.
V roku 2023 Odbor školstva, kultúry a športu MÚ MČ Bratislava-Ružinov v spolupráci s RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM, p. o. odštartoval jej prvý ročník.

Pre účely RFLZŠ v ročníku 2023/2024 boli vytvorené nasledovné Propozície RFLZŠ 2023-2024.

Do bojov o celkové Víťaza ligy sa zapojili 3 kategórie.

Kategória 3. – 4 . ročník (5 základných škôl)

 • ZŠ Pavla Marcelyho
 • ZŠ Nevädzová
 • ZŠ Ostredková
 • ZŠ Ružová dolina
 • ZŠ Vrútocká

Kategória 5. – 6. ročník (7 základných škôl)

 • ZŠ Pavla Marcelyho
 • ZŠ Medzilaborecká
 • ZŠ Mierová
 • ZŠ Nevädzová
 • ZŠ Ostredková
 • ZŠ Ružová dolina
 • ZŠ Vrútocká

Kategória 7. – 9. ročník (9 základných škôl)

 • ZŠ Borodáčova
 • ZŠ Pavla Marcelyho
 • ZŠ Kulíškova
 • ZŠ Medzilaborecká
 • ZŠ Mierová
 • ZŠ Nevädzová
 • ZŠ Ostredková
 • ZŠ Ružová dolina
 • ZŠ Vrútocká

Prehľad celkových víťazov RFLZŠ v jednotlivých školských rokoch:

2023/2024 – ZŠ Nevädzová
2022/2023 – RŠLŽ sa nekonalo
2021/2022 – RŠLŽ sa nekonalo (pretrvávajúce ochorenia COVID-19)