Škola na ľade

Otvorili sme nový projekt s názvom „Škola na ľade“. Ide o pokračovanie populárnej Škôlky korčuľovania, ktorá sa tentokrát zameriava na žiakov 1. stupňa základných škôl. Deti budú rozdelené do skupín podľa výkonnosti, kde budú pracovať na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením licencovaných trénerov na štyroch výukových hodinách v jednom týždni.

Škola na ľade v školskom roku 2023/2024 :

I. Turnus (11.12. – 15.12.2023)

 • Pondelok, Streda, Štvrtok a Piatok v čase 13:45 – 14:45 hod.
 • zapojené základné školy: ZŠ Nevädzová
 • počet zúčastnených detí: 24

II. Turnus (19.2. – 23.2.2024)

 • Pondelok až Piatok v čase 13:45 – 14:45 hod.
 • zapojené základné školy: ZŠ Pavla Marcelyho
 • počet zúčastnených detí: 34

II. Turnus (26.2. – 1.3.2024)

 • Pondelok až Piatok v čase 13:45 – 14:45 hod.
 • zapojené základné školy: ZŠ Pavla Marcelyho
 • počet zúčastnených detí: 37

Základné informácie o Škole na ľade:
Miesto
: Zimný Štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 4 (1 výuková hodina = 60 minút)

Poplatok: 20 EUR (cena zahŕňa licencovaných trénerov, šatne a ľadovú plochu, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 7 – 8 rokov (žiaci 1. stupňa)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škole na ľade)
 • vlastné nabrúsené korčule, prilba (hokejová alebo lyžiarska), čiapka
 • nepromokavé teplé oblečenie a hrubé rukavice

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v nevyhnutných prípadoch.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov zimného štadióna bude povolený len na tribúnu!

Na stiahnutie:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: cinnost@rskruzinov.sk

Tréneri:
Ema GABÁNIOVÁ, Dominik VITEK, Tomáš SVÍČKA, Roman JÁGERSKÝ, Romana KOŠECKÁ, Jana HLINKOVÁ, Lucia HLAVÁČKOVÁ, Laura ŠULÍKOVÁ