RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa snaží podporovať aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia. Zapojili sme sa ako organizácia spravujúca viaceré športoviská v rámci našej mestskej časti do projektu LIDL Slovensko, týkajúceho sa recyklačného procesu. O tomto peknom a hlavne užitočnom projekte sa dočítate na našom webe tu Recyklujeme s Lidl Slovensko . Ďalším prikladným spôsobom sa ako organizácia zbavujeme elektroodpadu a použitých batérií. Za túto aktivitu sme obdržali tzv. “ Zelený certifikát“.

Pracujeme zodpovedne, chceme chrániť naše životné prostredie a keďže je veľa našich aktivít zameraných na deti, chceme im ísť ako organizácia príkladom. Veľmi radi sa budeme podieľať na šírení myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie. https://www.sewa.sk/sluzby/bezplatny-zber-elektroodpadu/.