S postupným uvoľňovaním opatrení, sprístupňujeme športoviská v našej správe. Naším cieľom je dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a pevne veríme, že týmito nariadeniami sa budú riadiť aj návštevníci jednotlivých športovísk.

Školské športoviská: sú otvorené pre verejnosť v čase od 17:00 – 21:00
ZŠ Kulíškova
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Vrútocká
ZŠ Ružová Dolina
ZŠ Nevädzová

Naše areály:

Areál netradičných športov (ANŠ)

  • tenisové kurty
  • umelá tráva (futbal)
  • obe kryté haly

Areál hier Radosť Štrkovec (AHRŠ)

  •  plážový volejbal
  • detské ihrisko