Aj RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa zapojil do projektu „Bude z toho haluz“ . Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkom. V tomto smere je kľúčová edukácia spotrebiteľov. Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa preto rozhodla umožniť svojim zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky od nápojov.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. umiestnil nádoby na zber PET fliaš a plechoviek v priestoroch Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, v AHRŠ (Areál hier Radosť Štrkovec) a v ANŠ (Areál netradičných športov), ktoré sú označené plagátom projektu. Našou snahou je, okrem organizácie športových aktivít, aj správať sa a ekologicky.

„Je veľa projektov, ktoré nám ukazujú ako sa zodpovedne správať k prostrediu, v ktorom žijeme. Ale je len málo takých, kde ľudia sami, rýchlo a vo svojom bezprostrednom okolí uvidia, že práve vďaka nim budeme mať u nás v Ružinove krajší park. Som veľmi rád, že spoločnosť Lidl sa rozhodla začať s týmto projektom práve v našej mestskej časti,“ uviedol Martin Chren, starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov.