Sme veľmi radi, že okrem krúžkov futbalu a florbalu, v ďalšom týždni reštartujeme aj škôlku korčuľovania. Deti z materských škôl Bancíkovej, Stálicovej a Haburskej 6 sa tak môžu po vyše mesačnej prestávke vrátiť na ľad a dokončiť svoj kurz.

Základné informáciu ku škôlke korčuľovania:

I. TURNUS (termín: 18.1. – 3.2.2022)

utorok 08:30 – 10:45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

štvrtok  08:30 – 10:45 hod., Zimný štadión Vl. Dzurillu

Materské školy: Bancíkovej, Haburská 6, Stálicová

——————————————————————————————————————————————————————

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.  s radosťou prijal informáciu o postupnom uvoľnení opatrení týkajúcich sa športovej činnosti detí a mládeže. Týka sa to krúžkovej činnosti, športových aktivít pre materské a základné školy a voľnočasové aktivity pre širokú verejnosť. Prvou lastovičkou je spustesnie krúžkov futbalu  a florbalu od budúceho týždňa, t.j. 17.1. 2022. O reštarte ďalších, vyššie spomenutých aktivít Vás budeme informovať prostredníctvom nášho webu tu, alebo nášho facebook profilu.

Základné informáciu ku krúžkovej činnosti:

Florbalový krúžok

utorok 16:30 – 17:30, ZŠ Nevädzová 2

štvrtok 16:30 – 17:30 ŠZŠ Nevadzová 3
Futbalový krúžok
streda 17:00 – 18:00 ZŠ Pavla Marcelyho
piatok 17:00 – 18:00 ZŠ Nevädzová 2
Viac info ku krúžkovej činnosti nájdete tu: Futbal a Florbal