AKTUALIZÁCIA K 5.10. 2020:  Vzhľadom na sériu opatrení súvisiacich s covid – 19, je krúžková činnosť organizovaná RŠK, p. o. pozastavená až do odvolania. Sledujte nás tu,  na našom webe a na našom fb profile FACEBOOK, kde Vás budeme informovať o opätovnom spustení krúžkovej činnosti.

AKTUALIZÁCIA K 30.9. 2020: Momentálne čakáme na konkrétne usmernenia zo strany pandemickej komisie, ministerstva školstva a nášho odboru školstva. Plánované spustenie krúžkov od 1. októbra sa zatiaľ odkladá. O ďalších krokoch budeme informovať v priebehu týždňa.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., štartuje v mesiaci október svoju krúžkovú činnosť. Keďže sa nám október nezadržateľne blíži, vyspovedali sme Ing. Andreja Pustaya, osobu najpovolanejšiu.

Ktoré krúžky štartujú v mesiaci október? Sú nejaké špeciálne hygienické opatrenia?

V mesiaci október spúšťame naše tradičné športové krúžky pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Ide o futbal, florbal a kurz korčuľovania. Čo sa týka hygienických opatrení, tak tie sú nastavené podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. Samozrejme dbáme na zvýšenú hygienu, nosenie rúšok či meranie teploty pred začiatkom krúžku. Tieto opatrenia sa stále menia a my na tieto zmeny samozrejme reagujeme, pretože zdravie všetkých je pre nás najdôležitejšie.

Kde a v akých časoch budú prebiehať oba krúžky? 

Krúžky florbal a futbal začneme na našom stredisku Areál netradičných športov, ale len do konca októbra, pretože na zimné obdobie sa presúvame do telocviční na ZŠ Nevädzová 2, ŠZŠ Nevädzová 3 a ZŠ Pavla Marcelyho. Futbalový krúžok sa bude konať každú stredu a piatok v čase 16:00 – 17:00 hod. a florbalový krúžok sa bude konať každý utorok a štvrtok v čase 16:30 – 17:30 hod.

Kurz korčuľovania sa uskutoční na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu a to v nedeľu v novom čase od 17:00 do 18:00 hod. a bude trvať počas mesiacov október – marec.

Aká bude náplň krúžkov? 

Všetky naše krúžky sú poňaté zábavnou a hravou formou. Na tréningoch flobralu a futbalu sa deti učia základné pravidlá, techniky prihrávok či streľby a zdokonaľujú svoje kondičné a koordinačné schopnosti. Na hodinách kurzu korčuľovania sa deti učia základom korčuľovania, korčuliarsku abecedu, brzdenie, prekladanie a iné. Náročnosť jednotlivých techník závisia od zdatnosti jednotlivých detí, ktoré sú rozdelené do skupín podľa ich schopností. Samozrejme našou prioritou sú kvalitní tréneri, ktorí sa na jednotlivých krúžkoch a kurze deťom venujú.

Aká je maximálna kapacita krúžku?

Kvôli opatreniam zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR sme sa rozhodli, že aj naše kapacity budú obmedzené. Preto na krúžky futbalu a florbalu bude kapacita 25 detí. Ak sa situácia zlepší, tak sa počty môžu ešte zmeniť. Kurz korčuľovania je rozdelený na turnusy. Do jedného turnusu sa môže nahlásiť maximálny počet 40 detí.

Pripravilo RŠK nejaké novinky v súvislosti s krúžkami v tomto šk. roku?

Áno, vytvoril sa nový krúžok a to krúžok zápasenia. Ten sme vytvorili v spolupráci s Wrestling Club Slovakia a je rozdelený do 2 vekových kategórií. Prvá kategória sú mladší a chodia sem deti vo veku 7 – 11 rokov. Druhá kategória sú starší a navštevujú ju deti vo veku 12 – 15 rokov. Každá veková kategória má vlastné tréningové hodiny, pričom mladší majú 3 tréningy týždenne a starší 4 tréningy za týždeň. Tréningy sa konajú v budove Domu kultúry Ružinov, pričom vchod je z Papánkovho námestia. Hodiny začínajú rozohriatím a rozcvičením, následne sa nacvičujú techniky, ktoré pokračujú do učebno-tréningových bojov s kontrolovanými bojmi. Po skončení nasleduje strečing a uvoľňovacie cvičenia. Krúžok vieme zabezpečiť pre 10 detí v každej vekovej kategórii.

Ing. Andrej Pustay (RŠK, p. o.): „Som rád, že sa naše krúžky pomaly začnú rozbiehať a deti s nami budú športovať. Dosť bolo sedenia doma. Treba sa opäť začať hýbať a šport je na to najlepší. Samozrejme, musíme byť opatrní a dodržiavať všetky hygienické opatrenia, aby sa nezopakovala situácia z marca, kedy sme boli nútení ukončiť krúžkovú činnosť.“