So začiatkom prázdnin sme odštartovali úspešný letný projekt pod názvom “ RUŽINOVSKÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY, teda denný tábor zameraný na rôzne športové aktivity. Do prvého turnusu sa prihlásilo 42 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Počas celého, aj keď skráteného týždňa, mali deti postarané o bohatý program. Prvý táborový deň je zoznamovacieho charakteru. Tým, že sme sa presunuli do Areálu netradičných športov, je pomerne akčný, keďže toto naše športovisko ponúka nekonečné možnosti športového vyžitia sa, samozrejme všetko organizovanou formou pod drobnohľadom animátorov.

Ďalšie dni boli zamerané na ukažky rôznych zaujímavých tradičných aj netradičných športov. Koncept bol pri všetkých vždy rovnaký. Najskôr sa deti so športom oboznámili v teoretickej rovine, potom prišli na rad ukážky a skúšanie si zručností pod dozorom animátorov a profesionálov z jednotlivých športových odvetví.

Súčasťou tábora sú aj zaujímavé poobedné hry, ktoré pripravujú samotní animátori. O deti je postarané aj po stránke pravideľného pitného režimu a samozrejme celodennej stravy.

Ďakujeme táborníkoma a ich rodičom za úspešný štart do leta 2022. Druhý turnus denného tábora začal v pondelok, 11 júla, klasicky v ANŠ (Areál netradičných Športov).

Ing. Andrej Pustay (vedúci športového tábora, RŠK, p. o.): „Aj tento rok sme pripravili pre detí obľúbené letné denné tábory s RŠK, p. o.. Budú plné zábavy, kamarátstiev a samozrejme športu. Každý týždeň bude iný a odprezentujú sa rôzne tradičné, ale aj netradičné športy, ktoré si deti vyskúšajú. Novinkou denných táborov je ich základňa. Z dlhoročného miesta na Štrkovci sme sa presťahovali na Areál netradičných športov, kde majú deti k dispozícií viacero športovísk, čo je aj cieľom nášho denného tábora. Preto dúfame, že tento rok budú denné tábory o trochu športovejšie, ale rovnako úspešné ako minuloročné.“