Z dôvodu opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva SR proti ochoreniu COVID-19 sú momentálne krúžky a kurzy pozastavené do ODVOLANIA.

Krúžok je určený pre záujemcov: od 6 do 15 rokov
Činnosť krúžku je v termínoch: od xx.yy.2020 do 29.6.2021
(cez sviatky a školské prázdniny krúžok nefunguje)
 • jeseň
  (september – október)
Areál netradičných športov
– multifunkčná malá hala
 • zima
  (november – marec)
ZŠ Nevädzová 2 a ŠZŠ Nevädzová 3
– telocvičňa
 • jar
  (apríl – jún)
Areál netradičných športov
– multifunkčná malá hala
Kedy a o koľkej: Utorok v čase 16:30 – 17:30 hod
Štvrtok v čase 16:30 – 17:30 hod
Výstroj a výzbroj: športová obuv (halovky, tenisky), športové oblečenie, florbalová hokejka a loptička
Poplatok: 15,- € / mesiac
Platobné údaje: Budú posielané v potvrdzujúcom emaile

Pod dohľadom trénera si deti osvoja základné techniky hry (nahrávky, streľba, spracovanie loptičky) a nacvičia rôzne herné situácie. Okrem toho rozvíjajú svoje kondičné a koordinačné schopnosti. Krúžok je organizovaný hravou formou pod vedením inštruktorov florbalu. Jednotlivé hodiny začínajú rozcvičkou a cez herné cvičenia sa dostanú až po hranie florbalu. 

 • PRIHLÁŠKU posielajte na andrej.pustay@rskruzinov.sk
 • Kapacita krúžku je plne obsadená (25/25)

Metodické vedenie a administrácia:
Ing. Andrej PUSTAY – zodpovedná osoba za RŠK, p. o
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk • FOTO a VIDEO