Project Description

Miniolympiáda

Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkárov. Animátori z radov študentov FTVŠ a bývalých športovcov pripravujú v mesiacoch máj – jún sériu podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove. Každoročne sa do tejto krásnej športovej akcie zapájajú materské školy z Ružinova, čo znamená, že v spomínaných mesiacoch aktívne športuje viac ako 2.000 detí vo veku od 3 do 7 rokov.

Miniolympiáda v školskom roku 2021/2022 (Momentálne v príprave !!!):

Termín: Máj – Jún 2022
každý deň v doobedňajších hodinách
zapojené materské školy: 
počet zúčastnených detí:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk