Miniolympiáda

Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkarov. RŠK, p. o. pripravuje v mesiacoch máj – jún sériu podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove. Každoročne sa do tejto krásnej športovej akcie zapája väčšina materské školy z Ružinova, čo znamená, že v spomínaných mesiacoch aktívne športuje viac ako 1 500 detí vo veku od 3 do 7 rokov.

Miniolympiáda v školskom roku 2023/2024:

Máj – Jún 2024

  • každý deň v doobedňajších hodinách
  • počet zapojených materských škôl:
  • počet zúčastnených detí:

Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk