Project Description

Miniolympiáda

Športovo zábavné dopoludnie pre ružinovských škôlkárov. Animátori z radov študentov FTVŠ a bývalých športovcov pripravujú v mesiacoch máj – jún sériu podujatí v jednotlivých materských školách po celom Ružinove. Každoročne sa do tejto krásnej športovej akcie zapájajú materské školy z Ružinova, čo znamená, že v spomínaných mesiacoch aktívne športuje viac ako 2.000 detí vo veku od 3 do 7 rokov.