Project Description

Škôlka korčuľovania

Kurz „Škôlka korčuľovania“ patrí k tomu najpopulárnejšiemu medzi našimi ružinovskými škôlkármi. RŠK, p. o. využíva svoje domovské prostredie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Deti z materských škôl rozdelené do skupín podľa výkonnosti pracujú na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením profesionálnych trénerov na 8 výukových hodinách.

Škôlka korčuľovania v školskom roku 2021/2022 (Momentálne v príprave !!!):

I. Turnus (xx.yy. – xx.yy.2021)

 • zapojené materské školy:
 • počet zúčastnených detí:
 • Variabilný symbol:

II. Turnus (xx.yy. – xx.yy.2021)

 • zapojené materské školy:
 • počet zúčastnených detí:
 • Variabilný symbol:

III. Turnus (xx.yy. – xx.yy.2022)

 • zapojené materské školy:
 • počet zúčastnených detí:
 • Variabilný symbol:

IV. Turnus (xx.yy. – xx.yy.2022) 

 • zapojené materské školy:
 • počet zúčastnených detí:
 • Variabilný symbol:

Informácie o platbe:
Cena: xx EUR
Bezhotovostný prevod na IBAN:
Variabilný symbol: podľa turnusu
Poznámka: meno dieťaťa a názov materskej školy


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk