Škôlka korčuľovania

Kurz „Škôlka korčuľovania“ patrí k tomu najpopulárnejšiemu medzi našimi ružinovskými škôlkármi. RŠK, p. o. využíva svoje domovské prostredie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Deti z materských škôl rozdelené do skupín podľa výkonnosti pracujú na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením licencovaných trénerov na ôsmich výukových hodinách.

Škôlka korčuľovania v školskom roku 2022/2023 :

I. Turnus (8.11. – 6.12.2022)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: Piesočná, Západná, Budovateľská, Exnárova
 • počet zúčastnených detí: 145

II. Turnus (9.11. – 5.12.2022)

 • každý Pondelok a Streda v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: Šťastná, Bancíkovej, Prešovská, Borodáčova
 • počet zúčastnených detí: 143

III. Turnus (23.1. – 15.2.2023)

 • každý Pondelok a Streda v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: Haburská 4, Medzilaborecká, sv. Vincent de Paul, Seahorse, Nevädzová, Palkovičova
 • počet zúčastnených detí: 167

IV. Turnus (24.1. – 16.2.2023)

 • každý Utorok a Štvrtok v čase 08:45 – 11:00 hod.
 • zapojené materské školy: Gemerská, Miletičova, Stálicová, Felix, Haburská 6
 • počet zúčastnených detí: 161

Základné informácie o Škôlke korčuľovania:
Miesto
: Zimný Štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4

Deň a čas: podľa turnusu

Počet výukových hodín: 8 (1 výuková hodina = 45 minút)

Poplatok: 35 EUR (cena zahŕňa dopravu, licencovaných trénerov, šatne a ľadovú plochu, diplom o absolvovaní a sladkosť)

Podmienky účasti:

 • vek 5 – 6 rokov (predškoláci)
 • uhradenie účastníckeho poplatku
 • vyplnenie dokumentov (Prihláška, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na Škôlke korčuľovania)
 • vlastné nabrúsené korčule, prilba (hokejová alebo lyžiarska), čiapka
 • nepromokavé teplé oblečenie a rukavice

Upozornenia:

 • Poplatok za neabsolvované hodiny z dôvodu ochorenia či osobných dôvodov sa nebude vracať!
 • RŠK, p. o. si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v nevyhnutných prípadoch.
 • RŠK, p. o. nezodpovedá za odložené a cenné veci.
 • Vstup rodičom a verejnosti do priestorov zimného štadióna bude povolený len na tribúnu!

Na stiahnutie:


Organizácia a administrácia:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk

Tréneri:
Alica MANCOVÁ, Margita CHOVANOVÁ, Tamara IGLÁROVÁ, Tomáš MIKUŠ, Roman JÁGERSKÝ, Dominik VITEK, Tomáš SVÍČKA