Project Description

Škôlka korčuľovania

Kurz „Škôlka korčuľovania“ patrí k tomu najpopulárnejšiemu medzi našimi ružinovskými škôlkármi. RŠK, p. o. využíva svoje domovské prostredie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu. Deti z materských škôl rozdelené do skupín podľa výkonnosti pracujú na zdokonaľovaní svojich korčuliarskych schopností pod vedením profesionálnych trénerov na 10 výukových hodinách.

Škôlka korčuľovania v školskom roku 2019/2020:

I. Turnus (8.10. – 12.11.2019)

 • zapojené materské školy: MŠ Exnárova, MŠ Západná, MŠ Piesočná
 • počet zúčastnených detí: 136
 • Variabilný symbol: 200119
 • Fotoalbum – I. turnus

II. Turnus (14.11. – 17.12.2019)

 • zapojené materské školy: ET Nevädzová, ET Vietnamská
 • počet zúčastnených detí: 45
 • Variabilný symbol: 200219
 • Fotoalbum – II. turnus

III. Turnus (9.1. – 11.2.2020)

 • zapojené materské školy: ET Budovateľská, ET Haburská 4, ET Gemerská, MŠ Miletičová, MŠ Felix, MŠ Medzilaborecká
 • počet zúčastnených detí: 115
 • Variabilný symbol: 200320
 • Fotoalbum – III. turnus

IV. Turnus (13.2. – 24.3.2020) – PREDČASNE UKONČENÝ DŇA 9.3.2020

 • zapojené materské školy: MŠ sv. Vincenta de Paul, MŠ Velehradská, MŠ Šťastná, MŠ Stálicová, ET Palkovičová, ET Haburská 6
 • počet zúčastnených detí: 194
 • Variabilný symbol: 200420

Informácie o platbe:
Cena: 25 EUR
Bezhotovostný prevod na IBAN: SK02 1100 0000 0026 6570 4028
Variabilný symbol: podľa turnusu
Poznámka: meno dieťaťa a názov materskej školy


Organizácia, administrácia a vedenie kurzu:
Ing. Andrej Pustay – zodpovedná osoba za RŠK, p. o.
tel: +421 908 730 425
e-mail: andrej.pustay@rskruzinov.sk